wskaźnik

Legenda skrótów

przedmowa

wprowadzenie

Rozdział 1 Wyjaśnienia wstępne

Rozdział 2 Strategia Papieża

Rozdział 3 Błędy dotyczące skruchy i spowiedzi

Rozdział 4 Błędy dotyczące sumienia moralnego”

Rozdział 5 Błędy dotyczące dobroczynności i prawa

Rozdział 6 Błędy dotyczące kary śmierci