Skróty

Skróty biblijne

Ab Habakuk

Abdiasza

Ag Haggai

Am Amos

Apokalipsa

Dzieje Apostolskie

Bar Baruč

Z Kolosanami

1 Kor 1 Listu do Koryntian

2 Kor 2 Listu do Koryntian

1 Kr 1 Kroniki

2 Kr 2 Kroniki

Ct Pieśń nad Pieśniami

Dn Daniele

Powtórzonego Prawa

Hebrajczyków

Ef Efezjan

Exodus Exodus

Ezdrasz Ezdrasz

Est Ester

Ez Ezechiel

Fil Filipian

Fm Filemon

Gal Galati

Praca w Wielkiej Brytanii

GC Giacomo

Bg Juda

Gdc Sędziowie

Gdt Giuditta

Gen lub Gn Genesis

Ger Jeremiasz

Gio Jonasz

Gl Joel

Jozue

Jan Jan

1 J 1 Jana

2 J 2 Jana

3 J 3 Jana

Czy Izajasz

Lam Lamenty

Łukasz

Lew Księga Kapłańska

1 Mac 1 Machabeusze

2 Mac 2 Machabeusze

Mc Marco

Mic Micah

Ml Malachi

Mt lub Mat. Mateusz

Na Naum

Nehemiasz

Liczby Nm

Ozeasz

Przysłowia

1 P 1 Piotra

2 P 2 Piotra

Qo Qoelet (Kaznodziei)

1 Królów 1 Księga Królów

2 Królów 2 Księga Królów

Rom lub Rom Rzymianie

Rt Rut

Psalmy

1 Sam 1 Samuela

2 Sam 2 Samuela

Sok Mądrości

Sir Syrach (kościelny)

Sofoniasz

Tb Tobia

1 Tymoteusza 1 Tymoteusza

2 Tymoteusza 2 Tymoteusza

1 Ts 1 Tesaloniczan

2 Ts 2 Tesaloniczan

Tt Tito

Zc Zaccaria

Inne skróty

AA.VV. = różni autorzy

AAS = Acta Apostolicae Sedis

Amoris laetitia = Franciszek, posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” 19.3.2016, www.vatican.va, http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia .html

ASS = Acta Sanctae Sedis

Byk. = RPD Aloysii Tomassetti antyst. słońce papieża et collegia adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. canonum peritorum quam ss.dn Pius Papież IX apostolskie błogosławieństwo erexit auspicante e.mo ac rev.mo d.no sre kardynałowie Francisco Gaude „Bullarum diplomatum et privileiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio locupletiorum corregium a, locupletiorum facta, zbiór Sedis a s. Leon Wielki usque ad praesens”, Augustae Taurinorum: Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo editoribus, 1857-1872, 24 tomy, dostępne online tutaj: https://www.icar.beniculturali.it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=2120

móc. = kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego

Katechizm Kościoła Katolickiego = „Katechizm Kościoła Katolickiego” typowa edycja z 1997 r., www.vatican.va, http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm (konsultacja 25.5.2021)

COD = Giuseppe Alberigo - Giuseppe L. Dossetti - Perikles-P. Joannou - Claudio Leonardi - Paolo Prodi, “Conciliorum Oecumenicorum Decreta” wyd. Dehoniane, Bolonia 2002

z. = kolumna

Większy Katechizm św. Pius X = św.

DS = HJ Denzinger, A. Schönmetzer „Enchiridion symbolorum, definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum” Herder, różne wydania

DSM 5 = Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, „DSM-5. Podręcznik diagnostyczno-statystyczny zaburzeń psychicznych „Ed. Raffaello Cortina, 2014

oraz. = wydawca

ICD 10 = Złamanie L, Bassi G, Della Mea V, Morassutto C, Munari F, Simoncello A, Talin F, Terreni S, Tomainu I, Tonel P, Zavaroni C (red.). „Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych”. Rewizja dziesiąta. Wydanie piąte, 2016. Tom 1 Lista systematyczna; tom 2 instrukcja obsługi; Tom 3 Indeks alfabetyczny. Włoskie Centrum Współpracy Światowej Organizacji Zdrowia dla Rodzin klasyfikacji międzynarodowych, Centralna Dyrekcja ds. Zdrowia, Integracji Społecznej i Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny, Region Autonomiczny Friuli-Wenecja Julijska i Obszar Klasyfikacji, Agencja Opieki Zdrowotnej nr. 2 Dolna Friuli-Isontina. Palmanova: OGV Officine Grafiche Visentin; 2017 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246208/9788894307610-V1-ita.pdf?sequence=108&isAllowed=y

Mansi = Mansi, Johannes Dominicus, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, cujus Johannes Dominicus Mansi i post ipsius mortem redaktorzy Florentius et Venetianus od roku 1758 do roku 1798 przeorowie triginta unum tomos ediderunt, nunc autem continuata et absoluta. / Mansy

n. = liczba,

nr. = liczby

PG = Patrologiae cursus completus. Seria grecka, wyd. JP Migne, Paryż 1856-1866

PL = Patrologiae cursus completus. Seria Latina, wyd. JP Migne, Paryż 1844-1855

p. = strona

s. = strony

s = następna strona

SS. = następne strony

t. = tom

VS = Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis Splendor” 6.8.1993, www.watykan.va, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html

Niektóre skróty cytowania dzieł s. Tomasz z Akwinu pochodzą ze strony Corpus Thomisticum https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Łańcuch Mt = Złoty łańcuch w quatuor Evangelia Expositio in Mattheum

De Perfecte = Liber de Perfecte Spiritis Vitae

De veritate = Quaestiones disputatae de veritate

De virtutibus = Quaestiones disputatae de virtutibus

Quodlibet = Quodlibet

Super Gal. = Super Epistolam B. Pauli ad Galatas lectura

Super Żyd. = Super Epistolam B. Pauli i Hebraeos lectura

Super I Kor., = Super I Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura

Super II Tym. = Super II Epistolam B. Pauli ad Timotheum lectura

Super Mt. = Super Evangelium S. Matthaei lectura

Super Rom = Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura

Super wysłane. = Scriptum super Sententiis

Summa Theologiae jest zwykle cytowana bez podawania nazwy dzieła, ale po prostu podając numer części, wydania i artykułu.

W dyw. nie m. = Św. Tomasz z Akwinu „In librum B. Dionysii De divinis nominibus expositio”

Bibliografia i sitografia.

Bibliografia i sitografia, które tu przedstawiam, nie są ostateczne, ale będą również aktualizowane o nowe teksty.

Pismo Święte

Pismo Święte w języku hebrajskim

Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/biblia-hebraica-stuttgartensia-bhs/read-the-bible-text/

Biblia Hub.com https://biblehub.com/text/genesis/1-1.htm  Bardzo przydatne do badań

BibliaEdu.it  https://www.bibbiaedu.it/EBRAICO/

Pismo Święte w języku greckim, wydanie „Siedemdziesiąt”

Septuaginta, pod redakcją Alfreda Rahlfsa, wydanie drugie poprawione pod redakcją Roberta Hanharta, © 2006 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart   https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/septuagint-lxx/read-the-bible-text/

BibliaEdu.com https://www.bibbiaedu.it/GRECO_LXX/

Kata Biblon.com Grecka Septuaginta i Wiki Tłumaczenie na angielski https://en.katabiblon.com/us/index.php?text=LXX  bardzo przydatne do badań

Biblia Catolica.com.br  https://www.bibliacatolica.com.br/it/septuaginta/genesis/1/

Nowy Testament w języku greckim

Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), 28. wydanie, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012.

https://www.academic-bible.com/en/online-bibles/novum-testamentum-graece-na-28/read-the-bible-text/

Centrum Biblii  https://biblehub.com/

BibliaEdu https://www.bibbiaedu.it/GRECO_NT/

Biblia Jerozolimska, wersja włoska, EDB 2009

Teksty papieży i soborów rzymskich

 

Zbiory tekstów magisterium o szczególnym znaczeniu oraz tekstów Soborów Eumenicznych:

Denzinger H „Enchiridion symbolorum, definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum” pod redakcją P. Hunermanna, Edizioni Dehoniane Bolonia, 2003.

Alberigo G. - Dossetti Giuseppe L. - Joannou Perikles-P. - Leonardi Claudio - Prodi Paolo, „Conciliorum Oecumenicorum Decreta”, wyd. Dehoniane, Bolonia 2002.

Friedberg Ae. , „Corpus iuris canonici” editio lipsiensis secunda post Ae. L. Richteri curas ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognovit et krytyczne adnotatione instruxit ”, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1959, 2 tomy. dostępny online, www.columbia.edu ,  http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_6029936_002/index.html

Mansi, Johannes Dominicus, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, cujus Johannes Dominicus Mansi et post ipsius mortem Florentius et Venetianus redaktorzy od roku 1758 do roku 1798 przeorzy triginta unum tomos ediderunt, nunc autem continuatat et absoluta http://patristica.net/mansi

„Katechizm Kościoła Katolickiego” http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm

„Większy Katechizm” Piusa X    http://www.maranatha.it/catpiox/01page.htm

Katechizm Trydencki Katechizm na użytek proboszczów, opublikowany przez papieża św. Piusa V dekretem Soboru Trydenckiego. Przekład włoski: P. Tito S. Centi OP Edizioni Cantagalli, Siena, 1981. n. 62  https://www.maranatha.it/catrident/30page.htm  http://www.maranatha.it/catrident/21page.htm

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/la/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19901018_index-codex-can-eccl-orient.html

Kodeks Prawa Kanonicznego http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html

Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna „Dei Filius” 1870 https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/constitutio-dogmatica-dei-filius-24-aprilis-1870.html

Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna „Pastor aeternus”, https://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/constitutio-dogmatica-pastor-aeternus-18-iulii-1870.html

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna „Dei Verbum” 18.11.1965  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 21.11.1964 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele we współczesnym świecie, Gaudium et spes, 7.12.1965 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html

Corpus Iuris Canonici, Pars Secunda: Decretalium Collectiones Decretales Gregorii s. IX wyd. Emil Ludwig Richter i Emil Friedberg, Lipsk 1881bibliotheca Augustana (hs-augsburg.de)

Benedykt XIV, Encyklika „Apostolica constitutio” 26.6.1749 http://www.vatican.va/content/benedictus-xiv/it/documents/enciclica–i-apostolica-constitutio–i—26-giugno-1749–richiam.html

Benedykt XIV, Encyklika „Ex Omnibus Christiani” 16-10-1756 https://w2.vatican.va/content/benedictus-xiv/it/documents/enciclica–i-ex-omnibus-christiani–i—16-ottobre-1756–lettera.html

Benedykt XVI, Homilia z 29.3.2007 marca XNUMX r. http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi / en / homilie / 2007 / dokumenty / hf_ben-xvi_hom_20070329_pokuta-młodzież.html

Benedykt XVI, Przemówienie do członków Papieskiej Komisji Biblijnej, 23.4. 2009 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20090423_pcb.html

Benedykt XVI, Adhortacja Apostolska „Africae munus” 2011  http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.html

Benedykt XVI, Homilia z 7 maja 2005 r. https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050507_san-john-lateran.html

Benedykt XVI, Homilia z 7 maja 2005 r. https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050507_san-john-lateran.html

Benedykt XVI, Adhortacja Apostolska „Sacramentum Caritatis”  http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html

Benedykt XVI, Audiencja generalna 30 listopada 2011 r. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20111130.html

Francesco, „Konferencja prasowa św. Ojciec w locie powrotnym z Meksyku „Środa, 17 lutego 2016 r., http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-conferenza-stampa.html

Franciszek, „Papież w Televisa: od przemocy wobec kobiet do migracji”, Vatican News, 28 maja 2019, 15:48, https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-05/papa-televisa-violenza-contro-donne-migrazioni.html

Franciszek, „Papież Franciszek – Do biskupów Buenos Aires: wasza interpretacja Amoris laetitia jest doskonała i jest jedyną możliwą” Jak Jezus 9.9.2016  https://mauroleonardi.it/2016/09/09/il-papa-avvalla-come-lunica-possibile-linterpretazione-che-i-vescovi-argentini-danno-di-amoris-laetitia/

Franciszek, „POMAGAMY W PORUSZANIU WÓD” Papież Franciszek w rozmowie z jezuitami w Rumunii”, w La Civiltà Cattolica Quaderno 4056, rok 2019, tom II, s. strona 521 - 527, 15 czerwca 2019 r. https://www.laciviltacattolica.it/articolo/aiutare-a-smuovere-le-acque/

Franciszek, Anioł Pański, niedziela 17 marca 2013 r. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html

Francesco, Konferencja prasowa s. Ojciec na lot powrotny z Lesbos, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160416_lesvos-volo-ritorno.html

Franciszek, Przemówienie do delegacji Międzynarodowej Komisji przeciwko Karze Śmierci, 17.12.2018 r. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/december/documents/papa-francesco_20181217_commissione-contropena-dimorte.html

Franciszka, „Karta Ojca Świętego Francisco a los obispos de la region pastoral de Buenos Aires en respuesta do dokumentu” Criterios basicos para la aplicacion del capitulo VIII de la Amoris Laetitia” http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2016/documents/papa-francesco_20160905_regione-pastoral-buenos-aires.html

Franciszka, Anioł Pański z 21.2.2016 r. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2016/documents/papa-francesco_angelus_20160221.html

Franciszek, Otwarcie Konferencji Kościelnej Diecezji Rzymskiej z Papieżem Franciszkiem w Bazylice San Giovanni in Laterano, 16.06.2016  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/06/16/0447/01021.html

Franciszek, Papieska Konferencja Prasowa na temat lotu powrotnego z Brazylii, 28 lipca 2013 r. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-press-conference.html

Franciszek, Przemówienie 11.10.2017 https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171011_convegno-new-evangelization.html

Franciszek, Przemówienie z 9 lutego 2016, Spotkanie z Misjonarzami Miłosierdzia  https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/february/documents/papież-francis_20160209_missionari-misericordia.html

Franciszka, Przemówienie s. Ks. Franciszek do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, środa, 11 października 2017 r.  https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171011_convegno-new-evangelization.html

Franciszek, Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do Delegacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego 23.10.2014  http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html

Franciszek, Adhortacja Apostolska „Amoris Laetitia” z 2016 r. http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

Franciszek, Słowa Papieża Franciszka po recytacji Trzeciej Godziny w piątek 21 lutego 2014 r. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/february/documents/papa-francesco_20140221_concistoro-ora-terza.html

Francesco, Przesłanie wideo do VI Kongresu przeciwko karze śmierci,  https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160621_videomessaggio-vi-congresso-contro-pena-di-morte.html

Franciszek, "Papież Franciszek:" Ksiądz w spowiedzi nie kopie duszy, ale niesie Boże przebaczenie"" Tv2000it https://www.youtube.com/watch?v=gVGECHqGipU

Franciszek: „Kapłan w spowiedzi nie kopie duszy, ale przynieś Boże przebaczenie” https://www.tv2000.it/blog/2018/09/15/la-visita-di-papa-francesco-a-palermo-e-piazza-armerina/

Jan Paweł II, Katecheza z 29.10.1986 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1986/documents/hf_jp-ii_aud_19861029.html

Jan Paweł II, Przemówienie do księży, sobota 17 września 1983 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1983/september/documents/hf_jp-ii_spe_19830917_procreazione-responsabile.html

Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników w toku Penitencjarii, 13.3.1999 https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii / it / przemówienia / 1999 / marzec / dokumenty / hf_jp-ii_spe_19990313_for-interne.html

Jan Paweł II, Przemówienie do członków Świętej Penitencjarii Apostolskiej i Penitencjarzy Bazyliki Patriarchalnej w Rzymie (30 stycznia 1981) http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii / it / przemówienia / 1981 / styczeń / dokumenty / hf_jp-ii_spe_19810130_penitentiaries-rome.html

Jan Paweł II, Przemówienie 1 marca 1984,  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1984/march/documents/hf_jp-ii_spe_19840301_procreazione-responsabile.html )

Jan Paweł II, Przemówienie 18.3.1995 do członków Penitencjarii, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/march/documents/hf_jp-ii_spe_19950318_penitentiary.html

Jan Paweł II, Przemówienie z 3.3.1984 do grup pielgrzymów diecezjalnych http://w2.vatican.va/content/john-paweł-ii / it / przemówienia / 1984 / marzec / dokumenty / hf_jp-ii_spe_19840303_pellegrini-diocesani.html

Jan Paweł II, Przemówienie w czwartek 10 kwietnia 1986 r. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1986/april/documents/hf_jp-ii_spe_19860410_teologia-morale.html

Jan Paweł II, Przemówienie Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 21.1.2000 stycznia XNUMX r. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2000/jan-mar/documents/hf_jp-ii_spe_20000121_rota-romana.html

Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników XIII Zgromadzenia Plenarnego, 24.1.1997 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1997/january/documents/hf_jp-ii_spe_19970124_plenaria-pc-family_it.html

Jan Paweł II, Przemówienie do Roty Rzymskiej z 21.1.2000 stycznia XNUMX r http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2000/jan-mar/documents/hf_jp-ii_spe_20000121_rota-romana.html

Jan Paweł II, Przemówienie z 3.3.1984 do grup pielgrzymów diecezjalnych http://w2.vatican.va/content/john-paweł-ii / it / przemówienia / 1984 / marzec / dokumenty / hf_jp-ii_spe_19840303_pellegrini-diocesani.html

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in America” http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america.html

Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Reconciliatio et Paenitentia” http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html

Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Familiaris consortio”, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html

Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Pastores Gregis” 2003 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20031016_pastores-gregis.html

Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Reconciliatio et Paenitentia”  http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html

Jan Paweł II, List Apostolski w formie „Motu Proprio” „Misericordia Dei”, 7 kwietnia 4 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_20020502_misericordia-dei.html

Jan Paweł II, List do Kardynała Williama W. Bauma z okazji kursu na forum wewnętrznym zorganizowanym przez Penitencjarnie Apostolskie [22 marca 1996 r.], https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1996/documents/hf_jp-ii_let_19960322_penitenzieria.html

Jan Paweł II, List Apostolski wydany Motu Proprio „Ad tuendam fidem”, 1998 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_1998_professio-fidei_it.html#Nota%20dottrinale%20illustrativa

Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium Vitae”  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii / en / encykliki / dokumenty / hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis Splendor” z 1993 r.  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii / pl / encykliki / dokumenty / hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html

Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et Vivificantem”,  https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii / en / encykliki / dokumenty / hf_jp-ii_enc_18051986_dominum-et-vivifyingm.pdf

Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” 17.4.2003 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html#$4Y

Jan Paweł II, Orędzie na dzień chorych 11.2.2003  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_20030207_światowy-dzień-chory-2003.html

Jana Pawła II, Homilia 16.3.1980 marca XNUMX, Parafia św. Ignacy męczennik, Rzym https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19800316_visita-parrocchia.html

Jan Paweł II, Homilia na zakończenie V Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 25.10.1980 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19801025_conclusione-sinodo.html

Jan Paweł II, Homilia z 10.3.1985 r.  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1985/documents/hf_jp-ii_hom_19850310_nasza-dama-dobrego-natury.html

Jan Paweł II, Homilia z 10.3.1985 r.  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1985/documents/hf_jp-ii_hom_19850310_nasza-dama-dobrego-natury.html

Jan Paweł II, Homilia z 16.12.1982 r. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1982/documents/hf_jp-ii_hom_19821216_universitari.html

Jan Paweł II, Homilia z niedzieli 24 stycznia 1982 r. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1982/documents/hf_jp-ii_hom_19820124_visita-parrocchia.html

Jan Paweł II, Homilia, 29.9.1979 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790929_irlanda-dublino.html

Jan Paweł II, Audiencja 18.4.1984 http://w2.vatican.va/content/john-Paweł-ii / pl / publiczność / 1984 / dokumenty / hf_jp-ii_aud_19840418.html

Jana Pawła II, Środowa Audiencja Generalna, 14 kwietnia 1982 r., http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1982/documents/hf_jp-ii_aud_19820414.html

Jan Paweł II, Audiencja, 13.10.1999 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1999/documents/hf_jp-ii_aud_13101999.html

Audiencja Jana Pawła II z 18.4.1984 r. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii / pl / publiczność / 1984 / dokumenty / hf_jp-ii_aud_19840418.html

Audiencja generalna Jana Pawła II 23 lipca 1988 r. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1988/documents/hf_jp-ii_aud_19880723.html

Innocenty III Sermo IV kons. Papieża PL 217, 670 https://books.google.it/books?id=egkRAAAAYAAJ&redir_esc=y

Innocenty III „Sermo II w zw. Pon. " PL 217,656 https://books.google.it/books?id=egkRAAAAYAAJ&redir_esc=y

Leon XIII, Encyklika „Diuturnum Illud” z 29.6.1881 r http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061881_diuturnum.html

Encyklika Leona XIII „Divinum illud Munus” z 9.5.1897 r. http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_09051897_divinum-illud-munus.html

Encyklika Leona XIII „Libertas praestantissimum” z 20 czerwca 1888 r. http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas.html

Leon XIII, Encyklika „Pastoralis Officio”   https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_12091891_pastoralis-officii.html

Leon XIII, Encyklika „Providentissimus Deus” z 18.11.1893 r  http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18111893_providentissimus-deus.html

Paweł VI, Allocutio ad Equipes Notre-Dame habita, 15, zm. 4 maja 1970  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/september/documents/hf_jp-ii_spe_19820923_foyers-equipes-notre-dame.html

Paweł VI, Konstytucja Apostolska „Indulgentiarum Doctrina” 1.1.1967 http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina.html

Paweł VI, Przemówienie do Kolegium Świętego, poniedziałek, 18 maja 1970 r.  http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1970/documents/hf_p-vi_spe_19700518_sacro-collegio.html

Paweł VI, Encyklika „Humanae vitae”, 1968 http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html

Paweł VI „De Episcoporum muneribus” 15.6.1966 http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19660615_de-episcoporum-muneribus.html

Pius IX Bulla „Ineffabilis Deus” 1854  http://www.totustuustools.net/magistero/p9ineffa.htm

Encyklika Piusa IX „Quod Numquam” http://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-quod-nunquam-5-febbraio-1875.html

Pius X Motu proprio Sacrorum antistitum, przysięga antymodernistyczna, http://www.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motu-proprio_19100901_sacrorum-antistitum.html

Pius X, Większy Katechizm św. Pius X, https://www.maranatha.it/catpiox/01page.htm

Pius XI, Encyklika Casti connubii, 1930 http://www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html

Pius XI, Encyklika „Miserentissimus Redemptor” 8.5.1920  http://www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-redemptor.html

Pius XII, Audiencja Generalna, środa, 21 października 1942, http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/audiences/1942/documents/hf_p-xii_aud_19421021.html

Pius XII, Przemówienie do grupy lekarzy, 13 lutego 1945 r. http://w2.vatican.va/content/pius-xii/en/speeches/1945/documents/hf_p-xii_spe_19450213_medici-chirurdzy.html

Pius XII, Przemówienie do proboszczów i wielbicieli, 23 lutego 1944 r. https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19440223_inscrutabile-consiglio.html

Pius XII, Przemówienie do uczestników I Międzynarodowego Kongresu „Histopatologia Układu Nerwowego”, 14-9-1952, https://w2.vatican.va/content/pius-XII /es / przemówienia / 1952 / dokumenty / hf_p-xii_spe_19520914_istopatologia.html

Pius XII, Przemówienie z 22 lutego 1944 r., http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19440222_inscrutabile-consiglio.html

Pius XII, przemówienie z 10 marca 1948 r.  http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1948/documents/hf_pxii_spe_19480310_intima-gioia.html

Pius XII, przemówienie z 12 listopada 1944 r. http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19441112_unione-medycyna-biologiczna.html

Pius XII, przemówienie z 5 grudnia 1954 r.  http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19541205_giuristi-cattolici.html

Pius XII, Przemówienie z 8.11. 1957 http://w2.vatican.va/content/pius-xii / pl / przemówienia / 1957 / dokumenty / hf_p-xii_spe_19571108_alta-moda.html

Pius XII, Encyklika Humani generis, 12a. 1950 http://www.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html

Pius XII, „Ritual Romanum”, Editio Typica 1952 https://www.maranatha.it/rituale/21page.htm

Pius XII, Audiencja Generalna, środa, 9 grudnia 1942  http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/audiences/1942/documents/hf_p-xii_aud_19421209.html

Pius XII, Audiencja Generalna, 4 listopada 1942 http://w2.vatican.va/content/pius-xii / pl / publiczność / 1942 / dokumenty / hf_p-xii_aud_19421104.html

Teksty Kongregacji Stolicy Apostolskiej i innych instytucji watykańskich.

** „Norma moralna «Humanae vitae»i zadania duszpasterskiego” L'Osservatore Romano, 16 lutego 1989, s. 1 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19890216_norma-morale_it.html

Międzynarodowa Komisja Teologiczna „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne ”20.5.2009 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_it.html#Conclusione

Międzynarodowa Komisja Teologiczna „Komunia i służba. Osoba ludzka stworzona na obraz Boga”. 23.7.2004 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_it.html

Międzynarodowa Komisja Teologiczna „Interpretacja dogmatów”. 1990 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1989_interpretazione-dogmi_it.html

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa” 1977 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1977_sacramento-ślub_it.html

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Pojednanie i pokuta” 1982 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1982_riconciliazione-pokuta_it.html

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Aktualne problemy eschatologii” 1990 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1990_problemi-attuali-escatologia_it.html

Międzynarodowa Komisja Teologiczna „Sensus fidei w życiu Kościoła” z 6-10-2014  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_it.html#_ftnref68

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Teologia dzisiaj. Perspektywy. Zasady i kryteria ”. 2011 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_doc_20111129_teologia-oggi_it.html

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Doktryna katolicka o sakramencie małżeństwa”, 1977 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1977_sacramento-matrimonio_it.html

Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o życiu i posłudze Biskupów „Apostolorum Successores” http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_it.html

Kongregacja ds. Kultu i Sakramentów, Instrukcja „Redemptionis Sacramentum” https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_redemptionis-sacramentum_it.html

Kongregacja ds. Kultu, „Odkryć na nowo „Obrzęd pokuty”” Notitiae, 2015  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_notitiae-2015-notebook-pokuta_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Donum Veritatis” z 24.5.1990 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_it.html

Kongregacja Nauki Wiary „PIERWSZY RAZ NASTĘPCY PIOTRA W TAJEMNICY KOŚCIOŁA” http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19981031_primato-successore-pietro_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „Wyjaśnienie Kongregacji Nauki Wiary w sprawie przerywania ciąży” w L'Osservatore Romano », Rok CXLIX nr. 157 (11 lipca 2009), s. 7. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20090711_aborto-procurato_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „List do Biskupów w sprawie nowej redakcji n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego o karze śmierci Kongregacji Nauki Wiary, 02.08.2018  http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/08/02/0556/01210.html

Kongregacja Nauki Wiary, „List do Biskupów Kościoła Katolickiego w sprawie przyjmowania Komunii eucharystycznej przez rozwiedzionych żyjących w nowych związkach” z 14.9.1994 września XNUMX r. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_14091994_rec-holy-comm-by-divorced_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „List do Biskupów Kościoła w sprawie duszpasterstwa homoseksualistów”, 1986 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_osoby-homoseksualistów_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „Nowa redakcja n.o. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego o karze śmierci „- Rescriptum” ex Audentia SS.mi”, 02.08.2018, www.vatican.va, http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/08/02/0556/01209.html#it

Kongregacja Nauki Wiary, „Persona Humana” 29.12.1975 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html

Kongregacja Nauki Wiary „Odpowiedź Kongregacji Nauki Wiary ad un dubium w sprawie błogosławieństwa związków jednopłciowych”, 15.03.2021 https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/03/15/0157/00330.html

Kongregacja Nauki Wiary, „Odpowiedź dotycząca obowiązku poprzedzania sakramentalnej spowiedzi przed Komunią świętą w przypadku świadomości grzechu ciężkiego” 11.7.1968 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19680711_responsum_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „O duszpasterstwie rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach. Dokumenty, komentarze i opracowania, „Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1998

Kongregacja Nauki Wiary, „UWAGA O BANALIZACJI SEKSUALNOŚCI W ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH CZYTANIA” „ŚWIATŁO ŚWIATA” z 21.12.2010 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20101221_luce-del-mondo_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „List w sprawie nierozerwalności małżeństwa”  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19730411_indissolubilitate-matrimonii_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „Rozważania dotyczące projektów prawnego uznania związków między osobami homoseksualnymi” z 3 czerwca 2003 r. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_związki-homoseksualistów_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „Deklaracja w sprawie Eutanazji” 5.5.1980 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_eutanasia_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „Normy duszpasterskie dotyczące sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego” 16.6.1972  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19720616_sacramentum-paenitentiae_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, „O duszpasterstwie osób rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach”, LEV, Watykan 1998. Zob.  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19980101_ratzinger-comm-rozwiedziony_pl.html # _ftn1

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Mysterium Ecclesiae” z 1973 r. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19730705_mysterium-ecclesiae_it.html

Kongregacja Nauki Wiary, Przykładowa nota doktrynalna formuły końcowej Professio fidei, 29 czerwca 1998, nr. 5, opublikowane w „L'Osservatore Romano” z 30 czerwca -1 lipca 1998 r. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_1998_professio-fidei_it.html#Nota%20dottrinale%20illustrativa

Kongregacja Nauki Wiary, Notyfikacja dotycząca książki Just love. Ramy chrześcijańskiej etyki seksualnej, DI SR. Margaret A. Farley, RSM 30 marca 2012 r.  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20120330_nota-farley_it.html#_ftn6

Kongregacja Nauki Wiary, „Powiadomienie o pismach i działalności Siostry Jeannine Gramick...” 31.5.1999 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19990531_gramick-nugent-notification_it.html

Penitencjaria Apostolska, „Pojednanie z Miłosierdziem dla Grzechu. Słownik teologiczno-pastoralny”. LEW, 2016

Papieska Komisja Biblijna „Czym jest człowiek?” Wyd. Libreria Editrice Vaticana, 2019.

Papieska Komisja Biblijna „Natchnienie i prawda w Piśmie Świętym” z 22.2. 2014 https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20140222_ispirazione-verita-sacra-scrittura_it.html#2._Prima_sfida:_Problemi_storici

Papieska Komisja Biblijna, „Interpretacja Biblii w Kościele”, 1993 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_it.html

Papieska Rada ds. Sprawiedliwości i Pokoju, „Kompendium Nauki Społecznej Kościoła” http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html#a)%20La%20signoria%20di%20Dio

Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Legislacyjnych „W sprawie dopuszczalności do Komunii św. rozwiedzionych żyjących w nowych związkach”, L'Osservatore Romano, 7 lipca 2000 r. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20000706_declaration_it.html

Papieska Rada ds. Rodziny „Leksykon. Niejednoznaczne i dyskutowane terminy dotyczące rodziny, życia i kwestii etycznych.” EDB, 2003

Papieska Rada ds. Rodziny „VADEMECUM DLA WYPOWIEDZIALNYCH NA NIEKTÓRE MORALNE TEMATY ZWIĄZANE Z ŻYCIEM MAŁŻEŃSKIM”, 12 lutego 1997 r. http://www.vatican.va/roman_curia//pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_12021997_vademecum_it.html # _ftnref43

Synod Biskupów, Relatio Finalis Synodu Biskupów do Ojca Świętego Franciszka, 24.10.2015 https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

Synod Biskupów, XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne „Powołanie i misja rodziny w Kościele i we współczesnym świecie”, Instrumentum Laboris  http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-Assembly_it.html # Penitential_way

Synod Biskupów, XI Kongregacja Generalna, „Relatio post disceptationem” Relatora Generalnego, Kard. Péter Erdő, 11 https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html

Vatican News, „Papież w Televisie: od przemocy wobec kobiet do migracji”, Vatican News, 28 maja 2019, 15:48, https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-05/papa-televisa-violenza-contro-donne-migrazioni.html

Wiadomości Watykańskie, „Morandi: w dokumencie o antropologii nie otwiera się na związki homoseksualne” Wiadomości Watykańskie, 19   https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-12/intervista-documento-antropologia-pontificia-commissione.html

Święta Kongregacja Edukacji Katolickiej „Wytyczne wychowawcze dotyczące ludzkiej miłości 1.11.1983   https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19831101_sexual-education_it.html

Teksty kardynałów, biskupów i Konferencji Episkopatów.

 

Archidiocesis de Granada „Notatka z Arzobispado de Granada” 21.8.2017 https://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados/nota-del-arzobispado-de-granada-2

Aguer H. „Familia: esposa, esposo, hijos. Do celów deklaracji papieskiej”. Infokatolica 28.10.2020 https://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=38975

Brandmüller W., Burke R., Caffarra C., Meisner J., „Świętość, dla dobra Kościoła wyjaśnij”, La Nuova Bussola Quotidiana, 14 http://www.lanuovabq.it/it/santita-per-il-bene-della-chiesa-faccia-chiarezza

Burke R., „'Amoris laetitia' a stała nauka i praktyka Kościoła” Krajowy Rejestr Katolicki 12.4.2016 https://www.ncregister.com/news/amoris-laetitia-and-the-constant-teaching-and-practice-of-the-church

Burke R., „MAŁŻEŃSTWO jest naturalne i święte”. Interwencja w kontekście „Pozostać w prawdzie Chrystusa”, Międzynarodowa Konferencja przygotowująca do Synodu o rodzinie, Angelicum – Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu 30 września 2015; http://www.maranatha.it/sinodo/RLB01.htm

Burke R., „Cdl. Burke: homoseksualny związek cywilny papieża zauważa „wbrew” Pismu Świętemu, Tradycji”. Lifesiteaktualności 22.10.2020
https://www.lifesitenews.com/opinion/cardinal-burke-on-popes-homosexual-civil-union-remarks-contrary-to-the-teaching-of-sacred-scripture-and-sacred-tradition

Caffarra C., „Dubia, 4 kardynałowie”: „Świętość, przyjmij nas „Ale tylko milczenie od Papieża” la Nuova Bussola Quotidiana 20.6.2017 http://www.lanuovabq.it/it/dubia-i-4-cardinali-santita-ci-riceva-ma-dal-papa-solo-silenzio

CEI, „Katechizm dorosłych”. 1995 http://www.educat.it/catechismo_degli_adulti/

Coccopalmerio F., „Ósmy rozdział posynodalnej adhortacji Amoris laetitia”, Watykan 2017

Konferencja Episkopatu Emilia Romagna, „Wskazania do rozdziału VIII Amoris laetitia”, Diecezja Imola 20.1.2018  https://www.diocesiimola.it/2018/01/20/indicazioni-sul-capitolo-viii-dellamoris-laetitia/

Konferencja Episkopatu Emilia Romagna, „Wskazania do rozdziału VIII Amoris laetitia. Towarzyszyć, rozeznawać, integrować trzy kluczowe słowa.” http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV2382_Notizia_% 20Amoris_laetitia_in_Emilia_Romagna.html # DOKUMENT

Konferencja Episkopatu Włoch, „Obrzęd weselny”   http://www.liturgia.maranatha.it/Matrimonio/r1/4page.htm

Konferencja Episkopatu Włoch, „Dyrektorium duszpasterstwa rodziny”, 1993   http://www.consultoriodiocesanobrescia.it/wp-content / przesłane / 2013/05 / Katalog-duszpasterska-opieka-rodzinna.pdf

Konferencja Episkopatu Włoch, „Obrzęd chrztu dziecka” http://www.liturgia.maranatha.it/Battesimo/b2/3page.htm

Conferentia Episcopalis Scandiae "Biskopper sender åbent brev til den tyske bispekonference"  www.nordicbiskupsconference.org 9.3.2022 https://www.nordicbishopsconference.org/nyhed/biskopper-sender-aabent-brev-til-den-tyske-bispekonference

Consejo Episcopal Latinoamericano, „La Presidencia del CELAM se reunió con el papa Francisco”, Consejo Episcopal Latinoamericano, 23-5-2016  http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTkzNA==

Cupich B., „Rewolucja miłosierdzia papieża Franciszka: Amoris laetitia jako nowy paradygmat katolicyzmu”, La Stampa, 9   https://www.lastampa.it/vatican-insider / pl / 2018/02/09 / aktualności / papież-francis-rewolucja-miłosierdzia-amoris-laetitia-jako-nowy-paradygmat-katolickości-1.33978121

De Paolis V., Prolusion autorstwa H. Em. Rev.ma Mr. card. Velasio DE PAOLIS, emerytowany prezydent Prefektury Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, przed Trybunałem Kościelnym Umbrii w dniu 27 marca 2014 r. http://www.familiam.org/pcpf/allegati/8558/Prolusione_De_Paolis.pdf i tu   https://lucediverit.wordpress.com/2020/04/15/prolusione-di-s-em-rev-ma-sig-card-velasio-de-paolis-in-occasione-dellinaugurazione-dellanno-giudiziario-del-tribunale-ecclesiastico-regionale-umbro-27-marzo-2014-sul-tema-i-divorziat/

Deusdedit „Collectio Canonum” i Kodeks Watykański pod redakcją Pio Martinucci Venetiis, Ex Typographia Aemiliana, 1869 s. 160ss l. Ja, CCXXXI, dostępny online na stronie archive.org ,   https://archive.org/details/deusdeditcardin00canogoog (dostęp 7.6.2021)

Diecezja rzymska „Radość miłości”: droga rodzin w Rzymie”. 2016  http://www.romasette.it/wp-content/uploads/Relazione2016ConvegnoDiocesano.pdf

Diecezja Alcalà de Henares, Mons. Reig Pla publica unos criterios y disposiciones para acompañar a los bautizados que se han divorciado y viven en otra unión "24.3.2017 https://www.obispadoalcala.org/noticiasDEF.php?subaction=showfull&id=1490346936&archive=

Dulles A., „Katolicyzm i kara śmierci” First Things kwiecień 2001  https://www.firstthings.com/article/2001/04/catholicism-capital-kara

Dulles A., „Katolicyzm i kara śmierci” https://alleanzacattolica.org/cattolicesimo-e-pena-capitale/

Fernandez VM, „El capítulo VIII de Amoris Laetitia: lo que queda después de la tormenta”. w Medellin, tom. XLIII / nr 168 / Maj - sierpień (2017) http://documental.celam.org/medellin/index.php/medellin/article/view/182

Herranz J., "Prawo kanoniczne, dlaczego?" (Wykład na Katolickim Uniwersytecie Mediolańskim)

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20020429_diritto-canonico_it.html

Journet Ch., „L'Église du Verbe incarné”, t. 1, La hiérarchie apostolique, Saint-Maurice, editions Saint-Augustin, 1998

Journet Ch., Oeuvres complètes tom X: 1938-1943 (Théologie) (wydanie francuskie) Lethielleux Editions. Wersja Kindle

Konferencja Episkopatu Polski „Lista braterskiej troski Przewodniczącego Episkopatu ws. niemieckiej „leki synodalnej” ”22.2.2022  episkopat.pl https://episkopat.pl/list-braterskiej-troski-przewodniczacego-episkopatu-ws-niemieckiej-drogi-synodalnej/

Muller GL, „Nierozerwalność małżeństwa i debata na temat rozwiedzionych i nowych małżeństw oraz sakramentów” L'Osservatore Romano, wyd. codziennie, rok CLIII, rz. 243, Merc. 23 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/muller/rc_con_cfaith_20131023_divorziati-risposati-sacramenti_it.html

Muller GL, „Co to znaczy powiedzieć « wybaczam ci »” La Nuova Bussola Quotidiana 29.1.2018  http://www.lanuovabq.it/it/che-cosa-significa-dire-io-ti-assolvo

Muller GL, „Komunia dla rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach, Müller:„ W poczuciu winy mogą istnieć czynniki łagodzące ”La Stampa 30.10.2017 http://www.lastampa.it/2017/10/30/vaticaninsider/ita/vaticano/comunione-do-ponownie-zamężna-mller-w-winie-może-łagodzić-uK39UZsbZ580Xv9cVK2kUP /pagina.html

Muller GL, „To nie jest zmiana duszpasterska: to korupcja”, La Bussola Quotidiana, 26 http://www.lanuovabq.it/it/non-e-cambiamento-pastorale-e-corruzione

Patriarcado de Lisboa „Nota para a receção do capítulo VIII from apostolic exortação 'Amoris Laetitia'” https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=8626

Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec „Radość miłości przeżywana przez rodziny jest także radością Kościoła” 23.1.2017

https://www.katholisch-in-lutherstadt.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2017/2017-ENG_Statement-by-the-German-Bishops-Amoris-laetitia.pdf

Ratzinger J., Duszpasterstwo małżeństwa musi być oparte na prawdzie, „L'Osservatore Romano”, 30 listopada 2011, s. 4-5 http://www.osservatoreromano.va/it/news/la-pastorale-del-matrimonio-deve-fondarsi-sulla-ve

Ratzinger J., list wysłany do „Tablica”, Kościół, Papież i Ewangelia, „Tablica” 26, s. 10-1991

Ruini C., „Ruini: komunia dla rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach nie jest możliwa. Magisterium jest jasne i niezmienne”, Il Timone, 13 http://www.iltimone.org/news-timone/ruini-la-comunione-ai-divorziati-risposati-non-pos/

Schneider A., ​​​​„Biskup Athanasius Schneider odpowiada na list otwarty Remnant w sprawie Amoris Laetitia” Remnant Newspaper 2.6.2016 http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2558-bishop-athanasius-schneider-replies-to-the-remnant-s-open-letter-on-amoris-laetitia

Schneider A., ​​„Bp. Athanasius Schneider o Synodzie, „manipulacjach” oraz „neopogańskim” i heterodoksyjnym stosunku midterm – Midterm relatio a plama na honorze Stolicy Apostolskiej”, Rorate Coeli,  https://rorate-caeli.blogspot.com/2014/11/bp-athanasius-schneider-on-synod.html

Schneider A., ​​„Non possumus biskupa Atanazego Schneidera. Głos nieustraszonego Pasterza.” Korespondencja rzymska, 4 https://www.corrispondenzaromana.it/il-non-possumus-di-mons-athanasius-schneider-la-voce-di-un-intrepido-pastore/

Schneider A., ​​„Mons. Schneider na Synodzie ”, Sobór Kościelny i Pocztowy, 7 http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2014/11/mons-schneider-sul-sinodo.html

Schneider A., ​​„RORATE EXCLUSIVE: Reakcja biskupa Athanasiusa Schneidera na Synod Drzwi do komunii dla rozwiedzionych i żyjących ponownie w związkach małżeńskich zostały oficjalnie otwarte”. Rorate Coeli 2-11-2015  https://rorate-caeli.blogspot.com/2015/11/rorate-exclusive-bishop-athanasius.html

Schneider A., ​​Peta T. i Lenga JP, „Apel trzech biskupów katolickich do papieża Franciszka w obronie małżeństwa”, Korespondencja rzymska, 18 stycznia 2017  https://www.corrispondenzaromana.it/appello-di-tre-vescovi-cattolici-a-papa-francesco-in-difesa-del-matrimonio/

Schneider A., ​​Peta T. i Lenga JP, „Zawód niezmiennych prawd dotyczących sakramentalnego małżeństwa”. http://magister.blogutore.espresso.repubblica.it/2018/01/02/professione-delle-verita-immutabili-w sprawie-sakramentalnego-małżeństwa /

Scicluna CJ, Grech M., „Kryteria stosowania „Amoris laetitia” „L'Osservatore Romano” z 14 stycznia 2017 r. http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351437.html

Scola A., „Stawiam na wolność”, Solferino, 2018

Sgreccia E., „Podręcznik bioetyki” Życie i myśl, 2002, 2 tomy.

Tobin T., Oświadczenie biskupa Thomasa Tobina w sprawie komentarzy papieża Franciszka dotyczących związków cywilnych. diecezjaprovidence.org  https://dioceseofprovidence.org/news/statement-of-bishop-thomas-tobin-on-the-comments-of-pope-francis-regarding-civil-unions

Viganò CM, “Prano Viganò do biskupów szczytu. Poproś o wyjaśnienie spotkań i homoseksualizmu. Bez strachu ”Stilum Curiae 16.2.2019 https://www.marcotosatti.com/2019/02/16/vigano-ai-vescovi-del-summit-chiedete-chiarezza-su-nomine-e-omosessualita-senza-paura-english-text-too/

Viganò CM, „Świadectwo ks. Vigano. Kiedy przybył papież Franciszek, wszystkie sankcje zostały usunięte”, Chiesa i post sobór 26.8.2018 http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2018/08/testimonianza-mons-vigano-quando-arrivo.html

Viganò CM, „Oskarżenie papieża Franciszka i miłości do Kościoła złożone przez JE ks. Carlo Maria Viganò ”Korespondencja rzymska, 19-12-2019 https://www.corrispondenzaromana.it/un-atto-di-accusa-a-papa-francesco-e-di-amore-alla-chiesa-di-s-e-mons-carlo-maria-vigano/

Viganò CM, „Dlaczego krytykę Soboru ze strony Viganò należy traktować poważnie” w Corrispondenza Romana 21.9.2020 https://www.corrispondenzaromana.it/perche-la-critica-di-vigano-sul-concilio-va-presa-sul-serio/

Teksty Ojców Kościoła i ss. Lekarze

św. Augustyn z Hippony, „Wyznania”, https://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index.htm

Św. Augustyn z Hippony, De Scriptura Sacra Speculum https://www.augustinus.it/latino/speculum/index.htm

Św. Augustyn z Hippony, „Genesis co do joty” https://www.augustinus.it/italiano/genesi_lettera/index.htm

św. Augustyn z Hippony, „Osiemdziesiąt trzy różne pytania”, https://www.augustinus.it/italiano/ottantatre_questioni/index.htm

Św. Augustyn z Hippony, Przemówienie https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_092_testo.htm

św. Augustyn z Hippony, „Na kłamstwie”, https://www.augustinus.it/italiano/menzogna/index.htm

Św. Augustyn z Hippony, „Przeciw kłamstwu” https://www.augustinus.it/italiano/contro_menzogna/index.htm

Św. Augustyn z Hippony, „Miasto Boga” https://www.augustinus.it/italiano/cdd/index2.htm

św. Augustyn z Hippony, Mowa 162/C, http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_575_testo.htm

Św. Augustyn z Hippony, Przemówienie 181 https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_234_testo.htm

św. Augustyn z Hippony, Przemówienie 19, https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_023_testo.htm

Św. Augustyn z Hippony, Przemówienie 232 https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/index2.htm

Św. Augustyn z Hippony, Przemówienie 351 https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_513_testo.htm

Św. Augustyn z Hippony, Epistula 153 https://www.augustinus.it/italiano/lettere/index2.ht

Św. Augustyn z Hippony, Epistula 47 https://www.augustinus.it/italiano/lettere/index2.htm

Św. Augustyn z Hippony, Pytania do Simpliciano https://www.augustinus.it/italiano/questioni_simpliciano/index.htm

św. Augustyn z Hippony, Sermo 181, https://www.augustinus.it/latino/discorsi/discorso_234_testo.htm

Św. Augustyn z Hippony, Sermo 351, https://www.augustinus.it/latino/discorsi/discorso_513_testo.htm

Św. Augustyn z Hippony, Epistula XXIII https://www.augustinus.it/latino/lettere/lettera_023_testo.htm

Św. Augustyn z Hippony, „Enarratio in Psalmos” https://www.augustinus.it/latino/esposizioni_salmi/index.htm

S. Alfonso Maria de Liguori, „Theologia moralis”. Editio nova… zredagowane i przestudiowane przez L. Gaudé, CSsR, Romae 1905-1912, tom. I-IV

S. Alfonso Maria de Liguori, „Bezpośredni spowiednik do spowiedzi ludu wiejskiego” w „Dziełach św. Alfonsa Marii de Liguori”, Pier Giacinto Marietti, Turyn 1880, t. IX http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX036.HTM

S. Alfonso Maria de 'Liguori, "Kazania podsumowujące", w "Dziełach S. Alfonso Maria de 'Liguori", Pier Giacinto Marietti, t. III, Turyn 1880 http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX141.HTM

S. Alfonso Maria de Liguori, „O wielkich środkach modlitwy”, w „Dzieła ascetyczne” Editions of History and Literature, Rzym 1962 t. II http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX049.HTM

S. Alfonso Maria de Liguori, „Aparat na śmierć, czyli rozważania nad wiecznymi maksymami” w „Dziełach ascetycznych” t. IX, Editions of History and Literature, Rzym 1965 http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX006.HTM

S. Alfonso Maria de Liguori, „Instrukcja do ludu”, w „Dziełach S. Alfonso Maria de Liguori”, Pier Giacinto Marietti, t. VIII, Turyn 1880 http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX078.HTM

S. Alfonso Maria de Liguori, „Instrukcja i praktyka dla spowiedników”, w „Dziełach S. Alfonso Maria de Liguori”, Pier Giacinto Marietti, t. IX, Turyn 1880, http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX079.HTM

S. Alfonso Maria de Liguori, „Praca dogmatyczna przeciwko rzekomym zreformowanym heretykom” w „Dziełach S. Alfonso Maria de Liguori”, Pier Giacinto Marietti, Turyn 1880, t. VIII http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX104.HTM

S. Alfonso Maria de Liguori, „PROTEST O DOBRZE UMRZEĆ”, w „Dzieła ascetyczne”, t. IX, History and Literature Editions, Rzym 1965, http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX113.HTM

S. Alfonso Maria de Liguori, „Miłość dusz”, w „Prace ascetyczne” CSSR, Rzym 1934 t. V http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX004.HTM

S. Alfonso Maria de Liguori, „Las przedmiotów przewidywalnych” w „Dziełach S. Alfonso Maria de Liguori”, Pier Giacinto Marietti, Turyn 1880, t. III. http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX137.HTM

S. Alfonso Maria de Liguori, „Prawda wiary” w „Dziełach S. Alfonso Maria de Liguori”, Pier Giacinto Marietti, Turyn 1880, t. VIII. http://www.intratext.com/IXT/ITASA0000/_IDX153.HTM

S. Ambrogio, "Apologia Prophetae David", PL14, https://books.google.it/books?id=i_AYQRzh-twC&redir_esc=y

S. Ambrogio, „De Cain et Abel, PL14 https://books.google.it/books?id=i_AYQRzh-twC&redir_esc=y

S. Ambrogio, „De Abraham” PL 14 https://books.google.it/books?id=i_AYQRzh-twC&redir_esc=y

S. Ambrose, Enarrationes in XII psalmos Davidicos, PL 14, https://books.google.it/books?id=i_AYQRzh-twC&redir_esc=y

S. Ambrogio, „Iob et David, PL 14, https://books.google.it/books?id=i_AYQRzh-twC&redir_esc=y

S. Ambrogio, „La penitenza” w Dziełach (Klasyka religii) UTET. Wersja Kindle. 2013

S. Anselmo, „Meditatio super Miserere”, PL 158 https://books.google.it/books?id=_HY7AAAAcAAJ&redir_esc=y

S. Antonio di Padova, „I kazanie” wyd. Posłaniec z Padwy, Padwa, 2002

S. Atanasio di Alessandria, „Życie Antonio” wyd. Paulina 1995

S. Bonaventura di Bagnoregio, „In quattuor libros Sententiarum”, w Opera omnia, Ad Claras Aquas 1887 v. III https://dionysiana.wordpress.com/2010/12/24/san-bonaventura-online/

S. Caterina da Siena, „Il Dialogo”, pod redakcją G. Cavalliniego, Siena, Cantagalli, 1995, wyd. (teksty Katarzyny; I) http://www.centrostudicateriniani.it/images/documenti/download/download-gratuiti/4-The_Dialog.pdf

S. Giovanni Damasceno, „Wiara prawosławna” Città Nuova, Rzym, 1998

S. Jerome, Epistula LV, PL przeciwko. 22 https://books.google.it/books?id=4ag6WQIQ8fYC&redir_esc=y

Św. Hieronim, „W proroctwie Izajamu” PL v. 24 https://books.google.it/books?id=M_kUAAAAQAAJ&redir_esc=y

Św. Hieronim, „Liber Ieremiae”, PL przeciwko. 28, https://books.google.it/books?id=HKQOAAAAQAAJ&redir_esc=y

Św. Hieronim, „Liber Psalmorum” PL v. 28 https://books.google.it/books?id=HKQOAAAAQAAJ&redir_esc=y

Św. Grzegorz Wielki, „Komentarz moralny do Hioba” Città Nuova Editrice, Rzym 1992-2001

Św. Grzegorz Wielki, „Reguła duszpasterska” http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/kcg.htm

Św. Grzegorz Wielki, „Homiliae in Hiezechielem profam”, Corpus Christianorum (Seria Latina), 142, wyd. Wydawnictwo Brepol 1971,

Św. Grzegorz Wielki, „Quadraginta Homiliarum in Evangelia libri duet” PL. 76

Św. Ignacy z Antiochii, „List do chrześcijan z Magnezji” http://www.clerus.va/content/clerus/it/biblioteca.html

Św. Ignacy Loyola, „Ćwiczenia duchowe” https://gesuiti.it/wp-content/uploads/2017/06/Esercizi-Spirituali-testo.pdf

S. Luigi Grignon de Montfort, „List okólny do przyjaciół krzyża” w S. Luigi M. Grignon de Montfort „Works” Edizioni Monfortane, Rzym, 1990

S. Pier Damiani, „Il Liber Gomorrhianus” Edizioni Fiducia, Rzym 2015.

S. Roberto Bellarmino, „De Romano Pontifice” w „Disputationes Roberti Bellarmini politiani…”, Ex Officina Typographica Davidis Sartorii, Ingolstadii MDLXXXVI, s. 589ss https://play.google.com/books/reader?id=xy5XAAAAcAAJ&hl=it&pg=GBS.PA903

S. Thomas Aquinas, „Collationes in decem praeceptis” http://www.corpusthomisticum.org/cac.html

Św. Tomasz z Akwinu, „De articulis Fidei” https://www.corpusthomisticum.org/oss.html

Św. Tomasz z Akwinu, „De forma absolutionis” https://www.corpusthomisticum.org/osf.html

Św. Tomasz z Akwinu, „In Symbolum Apostolorum” https://www.corpusthomisticum.org/csv.html

S. Tommaso d'Aquino, „Suma przeciwko Gojom”, Unione Tipografico-Editrice Torinese; Pierwsze wydanie e-booka: marzec 2013

Św. Tomasz z Akwinu, „Super Epistolam B. Pauli ad Hebraeos lectura” https://www.corpusthomisticum.org/che00.html

Św. Tomasz z Akwinu, „Super I Epistolam B. Pauli ad Corinthios lectura” https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Św. Tomasz z Akwinu, „Super II Epistolam B. Pauli ad Timotheum lectura” https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Św. Tomasz z Akwinu, „Super Evangelium S. Matthaei lectura” https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Św. Tomasz z Akwinu, „Scriptum super Sententiis” https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Św. Tomasz z Akwinu, „Doskonałość życia duchowego” w „Kompendium teologii i innych pism”, UTET, Turyn, wydanie pierwsze eBook: marzec 2013

Św. Tomasz z Akwinu, „Suma teologiczna”, wydanie online, ESD, https://www.edizionistudiodomenicano.it/Docs/Sfogliabili/La_Somma_Teologica_Terza_Parte/index.html#699/z

Św. Tomasz z Akwinu, „Summa Theologiae” https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Św. Tomasz z Akwinu, „Quaestiones disputatae de veritate” https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae de virtutibus https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Św. Tomasz z Akwinu, „Quodlibet” https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Św. Tomasz z Akwinu, „Kompendium teologii i innych pism”, UTET, Turyn, wydanie pierwsze eBook: marzec 2013

S. Tommaso d'Aquino, „Catena aurea in quatuor Evangelia. Ekspozycja w Mateuszu” https://www.corpusthomisticum.org/iopera.html#CL

Św. Wincenty z Lerynu, “Primo Commonitorio”, PL 50

Tertulian, „De paenitentia”, PL 1  https://play.google.com/books/reader?id=JyRKAAAAcAAJ&hl=it&pg=GBS.PA7

Tertulian, „De paenitentia”, PL 1  https://play.google.com/books/reader?id=JyRKAAAAcAAJ&hl=it&pg=GBS.PA7

Teksty tradycji żydowskiej

AA. WW, „Berejit Rabba. Komentarz do Genesis ”(Classics of Religion) (wydanie włoskie) (pozycje w Kindle 7899-7903). UTET. Wersja Kindle.

Talmud Babiloński, przekład ML Rodkinson, Boston New Talmud Pubbling Company, 1903 https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/FullTalmud.pdf

Sacchi P., „Apokryfy Starego Testamentu” (Klasyka religii) (Wydanie włoskie) UTET. 2013, wydanie Kindle.

 

Inne teksty.

AA. VV., „Apel do Kardynałów Kościoła Katolickiego” First Things, 15 sierpnia 2018 https://www.firstthings.com/web-exclusives/2018/08/an-appeal-to-the-cardinals-of-the-catholic-kościół

AA. WW. „Antropologia chrześcijańska i homoseksualizm”. Watykan 1997

AA. VV., „Correctio Filialis De Haeresibus Propagatis” http://www.correctiofilialis.org/it/; http://www.correctiofilialis.org/wp-content/uploads/2017/08/Correctio-filialis_Italiano.pdf

AA. WW. „Deklaracja wierności niezmiennej nauce Kościoła” http://www.supplicafiliale.org/ (ostatni dostęp: maj 2018); https://www.facebook.com/dichiarazionefedelta/posts/758619864277535?__tn__=K-R (ostatni dostęp 7-4-2020); https://lucediverit.wordpress.com/2020/04/07/dichiarazione-di-fedelta-allinsegnamento-immutabile-della-chiesa-sul-matrimonio-e-alla-sua-ininterrotta-disciplina/

AA. VV., „Adhortacja apostolska Amoris laetitia: krytyka teologiczna”, Korespondencja rzymska z dnia 17 https://www.corrispondenzaromana.it/lesortazione-apostolica-amoris-laetitia-una-critica-teologica/

AA. VV. „Kościół Boga żywego, filar i podpora prawdy” (1 Tm 3) Deklaracja prawd o niektórych z najczęstszych błędów w życiu Kościoła w naszych czasach”. w Corrispondenza Romana, 15 czerwca 10 r. https://www.corrispondenzaromana.it/nota-esplicativa-do-oświadczenia-prawdy-dotyczącej-niektóre-z-najczęstszych-błędów-w-życiu-kościelnym-w-naszym-czasie-w-naszym-czasie-kościół-żyje-jeden z /

AA. VV., „Sypialne błaganie do papieża Franciszka w sprawie przyszłości rodziny”, https://www.supplicafiliale.org/firstcampaign ; https://www.atfp.it/rivista-tfp/2015/233-marzo-2015/1056-supplica-filiale-a-papa-francesco-sul-futuro-della-famiglia

AA. WW. , „Wybitni uczeni świeccy i kościelni oskarżają papieża Franciszka o herezję w liście otwartym”, Chiesa i rada pocztowa, kwiecień 2019  http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2019/04/illustri-teologi-e-studiosi-accusano.html

AA. VV., „Małżeństwo i rodzina. Perspektywy duszpasterskie jedenastu kardynałów.”, wyd. Cantagalli, Siena 2015

AA. VV., „Wielki Leksykon Nowego Testamentu ”, Paideia, Brescia 1965-1992, 16 vols.

AA.VV., „Wielki Leksykon Starego Testamentu”, Paideia, Brescia 1988-2010, 10 tomów.

AA. VV., Starożytności żydowskie (klasyka religii) (wydanie włoskie). UTET 2013. Wersja Kindle.

AA. WW. „Aquinas i homoseksualizm. Pięciu dominikanów odpowiada na Adriano Olivę „First Things 12.11.2015” https://www.firstthings.com/web-exclusives/2015/12/aquinas-homosexuality

Adnès P., „PÉNITENCE (REPENTIR ET SACREMENT)” w Dictionnaire de Spiritualité, wyd. Beauchesne, 1932-1995, Tom 12 - kol. 943-1010.

Aertnys J., Damen CA, „Theologia moralis secundum doctrinam s. Alfonsi de Ligorio Doctoris Ecclesiae ”Marietti, 1967 2 tomy.

Agência Ecclesia “Familia: Papież agradece do ks. Manuela Clemente to« aprofundada reflexão »sobre acompanhamento das« situações da vida conjugal »” https://agencia.ecclesia.pt/portal/familia-papa-agradece-a-d-manuel-clemente-a-aprofundada-reflexao-sobre-acompanhamento-das-situacoes-da-vida-conjugal/

Aimone PV, „Prima sedes a nemine iudicatur: si papa a fide Devius”, w AA. WW. (pod redakcją MJ Peláeza), Historia de la Iglesia y de las Instituciones eclesiasticas. Trabajos en homenaje a Ferran Valls i Taberner, BPR, Barcelona, ​​XIV, 1989, s. 4145-4162.

Alberigo G. (red.), „Decisions of the Ekumenical Councils” De Agostini Libri, Novara 2013, wydanie pierwsze eBook: marzec 2013

Alpert RT, „Lesbianizm”. Żydowskie kobiety: kompleksowa encyklopedia historyczna. 27 lutego 2009. Archiwum Kobiet Żydowskich. (Oglądano 5 lipca 2020 r.). https://jwa.org/encyclopedia/article/lesbianism

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, „DSM-5. Podręcznik diagnostyczno-statystyczny zaburzeń psychicznych „Ed. Raffaello Cortina, 2014

Amit Y., „Sędziowie 4: jego treść i forma”, Journal for the Study of the Old Testament 39 (1987) https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/030908928701203912

Orzeł Sam. J., Drodzy niemieccy kardynałowie, czy Thomas More i John Fisher zginęli na próżno? Czasy 23.10.2015 https://www.tempi.it/cari-cardinali-tedeschi-tommaso-moro-e-john-fisher-sono-morti-invano/?fbclid=IwAR0W6I05pbtLHHGi5q4Dh6wtTmIKSVlZ0EuvsaXVflCTF6OLD1pkLK6Y6RY

Avvenire, „Telefony od Papieża, nie wyciągaj wniosków z nauczania Kościoła”, Avvenire, 24 kwietnia 2014 r.  https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/papa-divorziati-eucaristia-lombardi

Barnhill JW, Podręczniki MSD „Zaburzenia adaptacji” https://www.msdmanuals.com/it-en / zawodowe / zaburzenia-psychiatryczne / zaburzenia-lękowe i-stresowe / zaburzenia-adaptacyjne

Bedini Crescimanni T., "Kasper chwali brata Paoli i diecezję.", Il Tirreno, Lucca, 16.3.2016 https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2016/03/16/news/kasper-elogia-fratel-paoli-e-la-diocesi-1.13136909

Bellon A., „Według Magisterium Kościoła grzech śmiertelny utożsamiany jest z grzechem ciężkim; dlatego ”, Przyjaciele Dominikany  https://www.amicidomenicani.it/secondo-il-magistero-della-chiesa-il-peccato-mortale-si-identifica-col-peccato-grave-ecco-perche/

Bentz J. „Seppuku za pośrednictwem wideo niemieckiej diecezji katolickiej na temat moralności seksualnej” Międzynarodowe wiadomości rodzinne 7 września 2020 r. https://www.ifamnews.com/it/seppuku-via-video-di-una-diocesi-cattolica-tedesca-in-tema-di-morale-sessuale/

Bergsma JS i Hahn S., „Nagość Noego” Journal of Biblical Literature 124/1 (2005) http://www.scotthahn.com/resources-1/2016/1/15/noahs-nakedness-and-the-curse-on-canaan-genesis-920-27

Bertocchi L., „Rozwiedziony i powtórnie ożeniony, niemiecka łza: „Tak dla komunii”. Nowy codzienny kompas 3.2.2017  https://lanuovabq.it/it/divorziati-risposati-lo-strappo-tedescosi-a-comunione

Bertocchi L., „« Wyjaśnienie »: kardynał Eijk dołącza do Dubii”, La Nuova Bussola Quotidiana, 27-1-2018 http://lanuovabq.it/it/fare-chiarezza-ai-dubia-si-associa-il-cardinale-eijk

Bertocchi L., „Homoeretic” błogosławieństwa, zatrzymaj się do świętokradczego kardynała”, La Nuova Bussola Quotidiana 10 http://www.lanuovabq.it/it/benedizioni-omoeretiche-stop-al-cardinale-sacrilego

Bertocchi L., „Komunia dla rozwiedzionych? Ale najpierw potrzebujemy spowiedzi ”La Nuova Bussola Quotidiana, 14.11.2014  https://www.lanuovabq.it/it/comunione-ai-divorziati-ma-prima-serve-la-confessione

Bertocchi L., „Kasper: Rozwiedziony i ponownie ożeniony, Papież otworzył drzwi”, La Nuova Bussola Quotidiana 26-04-2016 http://lanuovabq.it/it/kasper-divorziati-risposati-il-papa-ha-otwarte drzwi # .Vzcm7XRyzqA

Bertocchi L., „Antykoncepcja? W niektórych przypadkach cło”. Obrócony w Watykanie ”, The New Daily Compass 10.1.2018  https://lanuovabq.it/it/contraccezione-in-certi-casi-un-dovere-svolta-in-vaticano

Bessette JM, Feser E., „Przelać krew człowieka. Katolicka obrona kary śmierci ”Ignatius Press, San Francisco, 2017

Bihlmeyer K., Tuechle H., „Historia Kościoła”, Morcelliana, Brescia 1960 4 tom.

Blazquez N., „Kara śmierci po Tomaszu i dzisiejszym abolicjonizmie”, Revista chilena de derecho t. 10, no. 2 (sierpień 1983), s. 277-316

Blazquez N. „La pena de muerte y biotanasia de estado” Vision Libros 2012

Boncristiano V. „Zaburzenie osobowości jako przyczyna niepoczytalności podmiotu działającego” Altalex 30.12.2005 https://www.altalex.com/documents/news/2005/12/29/disturbo-di-personalita-quale-causa-di-non-imputabilita-del-soggetto-agente

Boudway M., G. Gallicho „Wywiad z kardynałem Walterem Kasperem”. Magazyn Commonweal, 7 maja 2014 r. https://www.commonwealmagazine.org/interview-cardinal-walter-kasper

Brugger EC, „Kara śmierci i rzymskokatolicka tradycja moralna” University of Notre Dame Press Notre Dame, Indiana, 2014

Brown RE, Fitzmeyer JA, Murphy RE, (red.) „New Great Biblical Commentary”, Queriniana, 1997.

Bucceroni I., „Enchiridion Morale”, Romae, 1900

Bürger M. „W wywiadzie wielkanocnym szef niemieckich biskupów wzywa do zmiany nauczania Kościoła na temat homoseksualizmu” Wiadomości z Lifesite, 20 kwietnia 2020 r. https://www.lifesitenews.com/news/in-easter-interview-german-bishops-head-calls-for-zmiana-kościelna-nauczanie-o-homoseksualności

Buttiglione R., „Przyjazne odpowiedzi dla krytyków Amoris Laetitia”, red. Ares, 2017)

Buttiglione R., Antonelli E., „Terapia zranionej miłości w „Amoris Laetitia” (wyd. Ares 2017)

Buzzoni A., „Poważne zaburzenia osobowości są częścią koncepcji choroby psychicznej” Legge.it 21.9.2006  https://www.diritto.it/i-gravi-disturbi-della-personalita-rientrano-nel-concetto-di-infermita-mentale/

Cappello F., SJ „Tractatus canonico-moralis de Sacramentis” wyd. Marietti 1953

Kardynał G., „Uwaga do nuncjusza. Związki homoseksualne, Stolica Apostolska: bez zmian w doktrynie ”. Przyszłe 2.11.2020 https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/unioni-omosessuali-papa-nota-esplicativa-del-vaticano-ai-nunzi

Carluccio GM, Todini L., Majorana M., Orso L., Giacchetti N., „Histeria między klasyczną koncepcją a kliniczno-nosograficzną rzeczywistością” w Il Caduceo, tom 14, nr 2 - 201, s. . 14 https://www.usi.it/writable/caduceo/impaginato%2014-2.pdf#page=12

Carpino G., „Umysłowy występek między prawem a naukami psychiatrycznymi” Studio Cataldi https://www.studiocataldi.it/articoli/24344-il-vizio-di-mente-tra-diritto-e-scienza-psychiatra.asp # sdfootnote24sym

Casali G., „Suma teologii dogmatycznej”, Regnum Christi Editions, 1956

Cascioli R., „Müller: „Nigdy nie powiedział o wyjątkach dotyczących komunii dla osób w nowych związkach małżeńskich” w La Nuova Bussola Quotidiana z 9.11.2017 r.,  http://www.lanuovabq.it/it/mueller-mai-detto-di-eccezioni-sulla-comunione-ai-risposati

Cascioli R., „Monsignor Viganò i „zapominający „papież” La Bussola Quotidiana 12.6.2019 http://www.lanuovabq.it/it/monsignor-vigano-e-il-papa-smemorato

Cascioli R., „Müller: „Prawdziwymi wrogami papieża są dworzanie”, La Nuova Bussola Quotidiana, 3-2-2019 https://lanuovabq.it/it/mueller-i-veri-nemici-del-papa-sono-i-cortigiani

Castrogiovanni P., Goracci A., Guidelli L., Rossi S., Di Muro A., Bisconti P. „Problem astenii w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych” Journal of Psychopathology Vol. 8, grudzień 2002, wydanie 4 https://www.jpsychopathol.it/issues/2002/vol8-4/castrogiovanni.htm konsultacja 24.3.2020

Encyklopedia Katolicka, hasło „Wersja Septuaginty” https://www.newadvent.org/cathen/13722a.htm

Catholic Herald, „Biskup Gracida i ks. Andrew Pinsent: Dlaczego podpisaliśmy synowskie sprostowanie”, Catholic Herald 27.9.2017  http://www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2017/09/27/bishop-gracida-and-fr-andrew-pinsent-why-we-signed-the-filial-correction/

Centro Culturale Lepanto, „Kościół i homoseksualizm – przyczyny niezmiennego potępienia” (Centro Culturale Lepanto, Rzym, Supp. To „Lepanto” n. 138, styczeń luty 1995 s. 13)

Ośrodek Badań Kryminologicznych, „Słownik”, pozycja „Nieprawidłowe reakcje psychogenne”  htetp: //www.criminologic.com/web/print.asp?print = news & pID = 447

Chiappetta L., „Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz prawno-duszpasterski”, wydanie trzecie, EDB, Bolonia, 2011, 3 tomy.

Sobór kościelny i pocztowy, „Wytyczne rozrastają się z jednego peryferii na drugie, 'Dubia' jest coraz bardziej ignorowana”, marzec 2018  https://chiesaepostconcilio.blogspot.fr/2018/03/linee-guida-crescono-da-una-periferia.html

Sobór kościelny i pocztowy, „Josef Seifert wyjaśnia podpisanie petycji, która towarzyszy Listowi otwartemu do biskupów” Sobór kościelny i pocztowy 7.5.2019 http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2019/05/josef-seifert-difende-la-firma-delle.html

Kościół i post sobór, „Uczony wprawia w zakłopotanie kard. Cupich pyta, czy papieska „zmiana paradygmatu” oznacza „radykalną” zmianę doktryny”, Kościół i postsobór, 17 lutego 2018 r.  http://chiesaepostconcilio.blogspot.it/2018/02/uno-studioso-mette-in-imbarazzo-il-card.html

Chiodi M., „Ponowne czytanie” Humanae vitae „w świetle „Amoris laetitia” Settimo Cielo 28.1.2018  http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/01/28/rileggere-humanae-vitae-alla-luce-di-amoris-laetitia/

Chretien C., „Biskup Olmsted: Amoris Laetitia nie zezwala na Komunię Świętą rozwodnikom w nowych związkach”, LifeSiteNews.com. 23-9-2016 https://www.lifesitenews.com/news/bishop-olmsted-amoris-laetitia-nie pozwala-na-komunii-dla-ponownie-zamężnych

Civiltà Cattolica, „« Łaska nie jest ideologią »Prywatne spotkanie Papieża z niektórymi kolumbijskimi jezuitami” Civiltà Cattolica rok 2017, zeszyt 4015, tom IV pag. 3 - 10, 7 października 2017   http://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-grazia-non-e-una-ideologia/  https://it.aleteia.org/2017/09/29/amoris-laetitia-papa-francesco-risponde-dubia-morale-tomista/2/

Civiltà Cattolica, „«Pomagać w poruszaniu wód »Papież Franciszek w rozmowie z jezuitami w Rumunii”, w La Civiltà Cattolica Quaderno 4056, rok 2019, tom II, s. strona 521 - 527,15 czerwca 2019 https://www.laciviltacattolica.it/articolo/aiutare-a-smuovere-le-acque/

Colanicchia I., „Papież Franciszek obejmuje swojego” brata „Gaillot, biskup, który rzucił wyzwanie magisterium” Adista 2.9.2015  https://www.adista.it/articolo/55372

Colom E., Rodríguez Luño A., „Wybrani w Chrystusie na świętych. Elementy fundamentalnej teologii moralnej ”Apollinare Studi, Rzym 1999

Koncepcje G., „Kara śmierci”, wyd. Piemme 1993

Korespondencja rzymska „Mons. Paprocki: gejowskie „ślub”, bez komunii, bez pogrzebów”. Korespondencja rzymska 25.6.2017 https://www.corrispondenzaromana.it/notizie-brevi/mons-paprocki-nozze-gay-niente-comunione-ne-funerali/

Korespondencja rzymska: „Czy papież Franciszek otwiera drzwi „teologii queer”? Korespondencja rzymska 3.2.2018  https://www.corrispondenzaromana.it/papa-francesco-apre-le-porte-alla-teologia-queer/

Crean T., OP „Amoris laetitia nie jest dokumentem tomistycznym”, The Wanderer, 25 października 2017  https://thewandererpress.com/catholic/news/our-catholic-faith/fr-thomas-crean-op-amoris-laetitia-is-not-a-thomistic-document/

Crux Staff, „Papież: Żadnego »zerwania« w »Amoris«, które jest zakorzenione w »klasycznej doktrynie« św. Tomasza” w Crux, 21 sierpnia 2018 r.  https://cruxnow.com/vatican/2018/08/21/pope-no-rupture-in-amoris-which-is-rooted-in-classical-doctrine-of-aquinas/

da Silveira AX, „Hipoteza teologiczna papieża-heretyka” Solfanelli 2016

da Silveira AX, „Jeśli papież jest heretykiem: co robić?” Edycje Fiducii 2019

De Mattei R., „Fałszywe wiadomości? Nie, prawda historyczna ”  http://www.robertodemattei.it/2020/08/24/fake-news-no-verita-storica/

De Mattei R., Synowski opór św. Brunona z Segni papieżowi Paschałowi II Korespondencja Romana - Tygodnik, 04 https://www.corrispondenzaromana.it/la-filiale-resistenza-di-san-bruno-di-segni-a-papież-paschal-ii /

De Mattei R., „Honorius I: kontrowersyjna sprawa papieża-heretyka”, Corrispondenza Romana - Tygodnik 30-12-2015 https://www.corrispondenzaromana.it/onorio-i-il-caso-controverso-di-un-papa-eretico/

De Mattei R., „Papież, który popadł w herezję Jana XXII i uszczęśliwiającą wizję sprawiedliwych po śmierci” Corrispondenza Romana – Tygodnik, 28 stycznia 2015 https://www.corrispondenzaromana.it/un-papa-che-cadde-nelleresia-giovanni-xxii-e-la-visione-beatifica-dei-giusti-dopo-la-morte/

Denzinger, „Enchiridion symbolorum, definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum” pod redakcją P. Hunermanna, Edizioni Dehoniane Bolonia, 2003

Słownik Medycyny, hasło „Nerwica”, Treccani 2010, http://www.treccani.it/enciclopedia/nevrosi_%28Dizionario-di-Medicina%29/

Dobbelstein H., „Pastoral Psychiatry”, Pauline Editions, Alba, 1955

Dodaro R. (red.), „Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim”, Cantagalli, 2014

Dounot C., „Une solution de continuuité doctrinale. Peine de mort et enseignement de l'Église ”Revue Catholica 16.10.2018 https://www.catholica.presse.fr/2018/10/16/une-solution-de-continuite-doctrinale/

Douthat R., "Kardynał Burke: 'Nazywają mnie wrogiem papieża, którym nie jestem'" New York Times 29.11.2019  https://www.nytimes.com/2019/11/09/opinion/cardinal-burke-douthe.html?fbclid=IwAR2OPUrg_9–EiKwti7-or5gdULbsE4Znd7XZ1qeOhzgLQ5QuLWDJDA2DT4

Dovico E., „Błędy ojca Martina wyjaśnione przez prałata Chaputa” Il Timone 21.9.2019  http://www.iltimone.org/news-timone/gli-errori-padre-martin-spiegati-monsignor-chaput/

Dunnett WM, „Hermeutyka Judy i Piotra II wykorzystanie starożytnych tradycji żydowskich” JETS 31/3 (wrzesień 1988)

El Cronista, „Francisco llamó do una divorciada, aby powiedzieć jej que puede comulgar” El Cronista https://www.cronista.com/informaciongral/Francisco-llamo-a-una-divorciada-para-decirle-que-puede-comulgar-20140422-0117.html

Escrivà Ivars J. „Intymność w małżeństwie: szczęście dla małżonków i otwartość na życie” https://opusdei.org/it-it/article/lintimita-nel-matrimonio-felicita-per-gli-sposi-e-apertura-alla-vita-ii/

Eusebi L., „Kościół a problem kary. O odpowiedzi na negatyw jako wyzwanie prawne i teologiczne”, red. La Scuola, 2014.

Feldman DM, „Chastity” w Encyclopedia Judaica 2008 The Gale Group https://www.jewishvirtuallibrary.org/chastity

Facultad de Teología Universidad de Navarra, „Sagrada Biblia” Universidad de Navarra (wydanie hiszpańskie) EUNSA. Wersja Kindle.

Farges J. i Viller M. „La charité chez le péres” w Dictionnaire de Spiritualité, Beauchesne 1932-1995, t. 2 kol. 566

Fernández VM, „Trynitarny wymiar moralności II: profundización del aspekto ético a la luz de„ Deus caritas est ”[en linea]. Teologia, 89 (2006). Dostępne w:  http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/rectorado/dimension-trinitaria-moral-etico-fernandez.pdf

Fernández VM, „El sentido del carácter sacramental y la necesidad de la Confirmación”, Revista Teología • Tom XLII • N° 86 • Rok 2005 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2050444

Fernández VM, „Vida trinitaria, normas éticas y fragilidad humana. Algunas breves Precisiones ”[en linea]. Universitas, 6 (2011) Dostępne w: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7827  , konsultacja 15.10.2020

Ferraresi M., „Caffarra:” Z podpisem Mattarella na nowo zdefiniował małżeństwo „” „La Nuova Bussola Quotidiana” z dnia 25 maja 2016 r., http://www.lanuovabq.it/it/caffarra-con-la-firma-mattarella-ha-ridefinito-il-matrimonio#.V0Wgrp9tG2o.twitter

Feser E., „Feser: nowy tekst Katechizmu o karze śmierci zaszkodzi Kościołowi” Blog Sabino Paciolli  https://www.sabinopaciolla.com/feser-il-nuovo-testo-del-catechismo-sulla-kara-śmierci zniszczy-kościół /

Finnis J., Grisez G., „List otwarty do papieża Franciszka”, Rzeczy pierwsze 12.9.2016

https://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/12/an-open-letter-to-pope-francis

Pierwsze MB, „Przegląd chorób psychicznych” Podręczniki MSD  https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-di-salute-mentale/panoramica-sulla-salute-mentale/panoramica-sulle-malattie-mentali

Fois M., „Papież i kardynałowie w XI wieku” w „Archivum Historiae Pontificiae” 14, 1976 s. 383 ff

Fontana S. „Napomnienie czy rewolucja?: Wszystkie problemy Amoris laetitia” Wiara i kultura 2019 wyd. Rozpalać

Fontana S. „Papież i związki gejów, Sekretariat Stanu pogarsza sytuację” La Nuova Bussola Quotidiana 3.11.2020 https://lanuovabq.it/it/papa-e-unioni-gay-la-segreteria-di-stato-peggiora-le-cose

Fontbaustier „La deposition du Pape heretique” Mare & Martin, 2016

Fornari U., Poważne zaburzenia osobowości mieszczą się w pojęciu niemocy, w Cass. pis., 2006, s. 275 i nast.   https://www.dottoressabonasera.it/wp-content/uploads/2018/03/Disturbo-di-personalit%C3%A0-ed-infermit%C3%A0-mentale.pdf

Fornari U., „Psychiatria Sądowa” UET, 2019

Frattura L., Bassi G., Della Mea V., Morassutto C., Munari F., Simoncello A., Talin F., Terreni S., Tomainu I., Tonel P., Zavaroni C. (red.). Międzynarodowa klasyfikacja chorób i związanych z nimi problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Wydanie piąte, 2016. Tom 1 Lista systematyczna; tom 2 instrukcja obsługi; Tom 3 Indeks alfabetyczny. Włoskie Centrum Współpracy Światowej Organizacji Zdrowia dla Rodzin klasyfikacji międzynarodowych, Centralna Dyrekcja ds. Zdrowia, Integracji Społecznej i Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny, Region Autonomiczny Friuli-Wenecja Julijska i Obszar Klasyfikacji, Agencja Opieki Zdrowotnej nr. 2 Dolna Friuli-Isontina. Palmanova: OGV Officine Grafiche Visentin; 2017 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246208/9788894307610-V1-ita.pdf?sequence=108&isAllowed=y

Frymer-Kensky T., „Jael” w Encyklopedii Żydówek  https://jwa.org/encyclopedia/article/jael-bible

Fumagalli A., „Miłość jest możliwa. Osoby homoseksualne a moralność chrześcijańska”. Cittadella Editrice 2020

Fumagalli A., „Miłość seksualna. Fundamenty i kryteria teologiczno-moralne „Queriniana 2020”

Gahl R. jr., „Uzdrowienie przez pokutę”, w Pierwsze rzeczy, 7.26.16  https://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/07/healing-through-repentance

García JJ, „La pena de muerte”, en Fernández Labastida, Francisco - Mercado, Juan Andrés (redaktorzy), Philosophica: Encyclopedia filosófica online, URL: http://www.philosophica.info/archivo/2015/voces/pena_de_muerte/Pena_de_muerte.html

Gehrig R. "Nordische Bischofskonferenz ermahnt Bischof Bätzing:" Machen uns Sorgen "10.3.2022  de.catholicnewsagency.com https://de.catholicnewsagency.com/story/nordische-bischofskonferenz-ermahnt-bischof-baetzing-machen-uns-sorgen-10314

Geyer C., Hintermaier H., „Das Christentum hechelt nicht nach Applaus” Frankfurter Allgemeine Zeitung 28 października 2017 r.  https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kardinal-walter-brandmueller-ueber-den-streit-um-amoris-laetitia-15266671.html

Ghirlanda G. SJ, „Wypowiedzenie urzędu Papieża Rzymskiego” w La Civiltà Cattolica, n 3905 z 2 marca 2013 r. de, s. 445-462. ; fragment artykułu można przeczytać w www.chiesa.espressoline.it 2.3.2013  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350455.html

Giannotti D., „Praktyczne zasady Sapientia Crucis według doktryny św. Pawła od Krzyża”. Ovada 1988 https://apologetica-cattolica.net/teologia/teologia-mistica/principi-pratici-della-sapientia-crucis-secondo-la-dottrina-di-san-paolo-della-croce.html

Gigante V., „Otwarcie Watykanu na temat związku homoseksualnego”, „uzasadniony i godny ludzki wyraz” Adista 20.12.2019 https://www.adista.it/articolo/62597

Gisotti A., „Kart. Parolin: Franciszek 2018 w imię młodzieży i rodziny ”, Wiadomości Watykańskie, 11 https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2018-01/card–parolin–il-2018-di-francesco-allinsegna-di-giovani-e-fami.html

Gloria TV, „Francuski ksiądz: Papież Franciszek pozwolił mi błogosławić pary homoseksualne”  https://gloria.tv/post/2Cj6raP9uSpXBgZD9zZbMGFe4

Grana FA, „Rozwiedziony i ponownie ożeniony, kardynał Burke przeciwko Bergoglio: „Nie dla otwarcia” „Il Fatto Quotidiano” 12 lutego 2015 https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/12/cardinale-burke-contro-bergoglio-ad-otwory-rozwiedziony-ponownie-zamężny-wesoły / 1416543 /

Grana FA „Watykan, list do biskupów niemieckich: „Brak komunii dla rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach” il Fatto Quotidiano, 12 https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/12/vaticano-lettera-ai-vescovi-tedeschi-no-comunione-ai-divorziati-risposati/774688/

Gratiani, Concordia discordantium canonum PL 187 https://books.google.it/books?id=JsMGxm8mJeEC&redir_esc=yhttps://geschichte.digitale-sammlungen.de//decretum-gratiani/online/angebot ; http://gratian.org/

Grohe J., „Złożenia, abdykacje i wyrzeczenia pontyfikatu w latach 1046-1449”, w: Kościół i historia. Dziennik Włoskiego Stowarzyszenia Profesorów Historii Kościoła 4 (2014) 55-72

Gronchi M., „Pokuta i pragnienie dobra. Komentarz kardynała Coccopalmerio do ósmego rozdziału „Amoris laetitia”, Osservatore Romano z 14 lutego 2017 r. http://www.osservatoreromano.va/it/news/pentimento-e-desiderio-del-bene

Gunthor A., ​​„Zadzwoń i odbierz”, wyd. Paoline 1987 -1988 3 tomy.

Hales, Robert E.; Weiss Roberts, Laura; Yudofsky, Stuart C .. „Podręcznik psychiatrii” (wydanie włoskie) Edra. 2015 Kindle Edition

Harrison BW OS, „Ksiądz: pastoralna rewolucja papieża Franciszka idzie wbrew 2,000-letniej tradycji” Lifesite news 13.4.2016

https://www.lifesitenews.com/opinion/priest-pope-francis-pastoral-revolution-goes-against-2000-years-of-traditio

Hefele CJ, „Histoire des Conciles d'après les documents originaux”, Librairie Le Clere, Paryż 1876, T. 11 https://play.google.com/books/reader?id=7qvS0vQT8HcC&hl=it&pg=GBS.PA78

Henao LA, Wakefield N., „Rola papieża w badaniu nadużyć seksualnych w Argentynie w centrum uwagi” Associated Press, 18 września 2018 r. https://www.apnews.com/85cff83cc9e2448d802e15d80bae7765

Hickson M., „Kardynał mówi, że katolicy »mogą i powinni« nie zgadzać się z »opinią« papieża na temat związków homoseksualnych”. Lifesitenews.com 22.10.2020  https://www.lifesitenews.com/blogs/cdl.mueller-papieże-słowa-o-związkach-obywatelskich-gejów-czysto-prywatne-wyrazenie-opinii-któremu-katolik-moze-i-powinien-swobodnie-sprzeczyc? utm_source = top_news & utm_campaign = standard

Hickson M., „Kardynał Schönborn »pobłogosławił« nasze partnerstwo homoseksualne, twierdzi wybitny wesoły”. Lifesiteaktualności 19.9.2018 https://www.lifesitenews.com/blogs/cardinal-schoenborn-blessed-our-homosexual-partnership-claims-prominent-gay

Hickson M., „Głowa niemieckich biskupów: Musimy porozmawiać o wyświęcaniu kobiet, dyskusja „transportowa” do Rzymu” Wiadomości z Lifesite 29.5.20202 https://www.lifesitenews.com/blogs/german-bishops-head-we-need-to-speak-about-female-ordination-transport-discussion-to-rome

Hieromonk Patapios, „Św. Teodor Studyta i problem paulicjan ”Grecko-prawosławny Przegląd Teologiczny t. 43, przyp. 1-4, Brookline Massachussets 1998, s. 143-154 http://www.apostoliki-diakonia.gr/en_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=patr&main=EH_texts&file=11.htm

Hobbs TR, Refleksje o „biednych” i Starym Testamencie, ExpTim 100 (1989-90), s. 97-100 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/001452468910000804

Hobbs, TR, „Gościnność w Pierwszym Testamencie a „błędem teleologicznym”, Journal for the Study of the Old Testament 95, 2001 http://dx.doi.org/10.1177/030908920102600101

Horowitz J., „Człowiek, który wziął na siebie papieża Franciszka: historia za listem Viganò” The New York Times 28 https://www.nytimes.com/2018/08/28/world/europe/archbishop-carlo-maria-vigano-pope-francis.html

Iadarola I., „L'Amoris laetitia w stulecie Komunii św. dla nowożeńców” La Stampa, Vatican Insider, 09 kwietnia 2017  https://www.academia.edu/34467610/L_Amoris_laetitia_nel_centenario_della_Comunione_data_ai_respaired_The_Press ___ Vatican_Insider_8_kwiecień_2017_

Il Timone, „Nie wiesz, jaki bałagan nas robią”. Tło Forte na temat prac synodalnych ”Il Timone NEWS 4 maja 2016    http://www.iltimone.org/news-timone/questi-non-sai-che-casino-ci-combinano-il-retrosce/

Il Timone, „Rozwiedziony i „Twierdzenie Kaspera”: kiedy robi się ciężko, Dominikanie zaczynają grać…”, il Timone 22 http://www.iltimone.org/news-hełm / rozwiedziony-i-twierdzenie-kasper-kiedy-gra-skonczona /

Il Timone, „Hiszpania, wytyczne biskupa Reig dotyczące Amoris Laetitia: Pismo Święte i Magisterium wszechczasów są wiążące”, Il Timone, 27-3-2017 http://www.iltimone.org/news-timone/spagna-linee-guida-su-amoris-laetitia-del-vescovo/

Il Timone: „«Kościół musi uznać wartość miłości gejów». Voilà agenda Synodu «cienia» ”Il Timone, Wiadomości 27 maja 2015 r. http://www.iltimone.org/news-timone/la-chiesa-deve-rozpoznanie-wartości-gejowskiej-miłości /

Il Timone: „Austriaccy biskupi proponują oficjalne błogosławieństwo dla par homoseksualnych”. Il Timone, 28.5.2020  http://www.iltimone.org/news-timone/vescovi-austriaci-propongono-la-benedizione-ufficiale-le-coppie-gay/

InfoCatólica, "El Arzobispo de La Plata pide a sus sacerdotes que no den de comulgar a los divorciados vueltos a casar.", InfoCatólica, 23 http://www.infocatolica.com/t = noticia & cod = 26911 & utm_medium = email & utm_source = boletin & utm_campaign = bltn160623 & icid=377e11567b42088aa1ac59641b2b45a5

InfoCatólica / Agencias /, „Martha Pelloni:« El Papa Francisco me dijo tres palabras: prezerwatywa, przejściowa i odwracalna »” InfoCatólica 3/04/18 https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31956

Instytut Becka, „Zaburzenie osobowości historycznej” https://www.istitutobeck.com/disturbi-di-personalita/disturbo-istrionico-personalita

Jedin H. (reż.), „Historia Kościoła”, Jaca Book 2006, 12 tomów.

Encyklopedia Żydowska, 1901-1906, Nowy Jork i Londyn http://www.jewishencyclopedia.com/

Wpis w Żydowskiej Wirtualnej Bibliotece „Homoseksualizm”, Żydowska Wirtualna Biblioteka, obejrzano artykuł 6.7.2020  https://www.jewishvirtuallibrary.org/homosexuality-in-judaism

Encyclopedia Judaica „Kara śmierci” The Gale Group 2008, artykuł oglądany 6.7.2020 https://www.jewishvirtuallibrary.org/capital-punishment

Keating DA, „Pierwszy i Drugi Piotr, Juda” (Komentarz katolicki do Pisma Świętego). Grupa Wydawnicza Baker. 2011, edycja Kindle

Kohler K. „Miłość” w Encyklopedii Żydowskiej, 1901-1906, Nowy Jork i Londyn  https://jewishencyclopedia.com/articles/10127-love

Kohler K., Philipson D., „Czystość” w Encyklopedii Żydowskiej, 1901-1906, Nowy Jork i Londyn http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4263-chastity ,

Wiadomości Konbini, „Wywiad z Danielem Duigou” Wiadomości Konbini 28 marca 2018 r.

https://www.youtube.com/watch?v=Cvon-isyHrY

Konings A., „Theologia Moralis”, Benziger Fratres, 1888

Kowalczyk D. SJ, „The” tak, tak; no, no „lub stopniowość prawa – komentarz teologiczny”, Konferencja Episkopatu Polski https://episkopat.pl/il-si-si-no-no-o-la-gradualita-della-legge-commento-teologiczny/

La Fede Quotidiana, „Socjolog Wolton:” Papież Franciszek wydaje mi się zwolennikiem związków cywilnych między osobami tej samej płci „La Fede Quotidiana 23.3.2018  http://www.lafedequotidiana.it/sociologo-wolton-papa-francesco-mi-sembra-favorevole-alle-unioni-civili-persone-dello-sesso/

La Fede Quotidiana, „Austriacki biskup: „Komunia dla rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach jest praktyką nieodwracalną”, La Fede Quotidiana 11  http://www.lafedequotidiana.it/un-vescovo-austriaco-komunia-dla-rozwiedzionych-ponownie-zamężnych-nieodwracalna-praktyka /

La Nuova Bussola Quotidiana, „Kardynał Marks otwiera się na błogosławieństwo par homoseksualnych”, La Nuova Bussola Quotidiana z dnia 6-2-2018 http://www.lanuovabq.it/it/cardinal-marx-apre-alle-benedizioni-delle-coppie-gay

La Nuova Bussola Quotidiana, „Chaput odpowiada kardynałowi Marksowi w sprawie błogosławieństw dla par homoseksualnych”, La Nuova Bussola Quotidiana, 8-2-2018  http://www.lanuovabq.it/it/chaput-risponde-al-cardinale-marx-sulle-benedizioni-alle-coppie-gay

La Nuova Bussola Quotidiana, „Pięć pytań, o które stawką jest katolicka moralność” La Nuova Bussola Quotidiana 14 http://www.lanuovabq.it/it/cinque-domande-su-cui-si-gioca-la-morale-cattolica

Lamont J., „Teolog odpowiada na krytykę listu do biskupów w sprawie herezji papieża Franciszka” Lifesite news, 24.5.2019 https://www.lifesitenews.com/opinion/theologian-responds-to-criticisms-of-letter-to-bishops-concerning-heresies-of-pope-francis

Lamont J. i Pierantoni C. „Obrona wiary przed obecnymi herezjami”, Arouca Press, 2021

Laurence L., „Ks. James Martin ogłasza ważną pro-gejowską konferencję z mówcami dysydenckimi „Wiadomości z Lifesite 14.11.2019  https://www.lifesitenews.com/news/fr-martin-announces-dissident-heavy-pro-gay-conference

Lembo AM, De Pasquali P., „Kryminalne i psychopatologiczne profile sprawcy” Maggioli Editore, 2014

Lepore F.: „Dlatego teoria papieskiej pułapki zastawionej przez głębokie państwo watykańskie jest groteskową mistyfikacją”. Linkiesta 26.10.202 https://www.linkiesta.it/2020/10/papa-gay-unioni-civili-trappolone/

Lio H. „Poena mortis”, głos, w „Dictionarium morale et canonicum”, Officuum Libri Catholici, Katolicka Agencja Książki, Romae, 1966, III.

Livi A., „Intencje Papieża nie zmieniają doktryny” La Nuova Bussola Quotidiana 18-12-2017 http://www.lanuovabq.it/it/le-intenzioni-del-papa-non-cambiano-la-dottrina

Lombardi P. „Libri quattuor Sententiarum” 2 Księgi Ad Claras Aquas 1916

Magister S., „Trzynastu kardynałów napisało do papieża. Oto list”. church.espressoonline.it 12  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351154.html

Magister S., „Poza Müllerem, w Schönborn. Papież zmienił doktrynę”, Chiesa.espressoonline.it, 30 http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351305.html

Magister S., „L'Osservatore” mówi to, co mówi „Amoris laetitia”. Ale potem dostaje łupek ” http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351349.html

Magister S., „Prawdziwa historia tego synodu. Reżyser, wykonawcy, pomocnicy ”, chiesa.espressoonline.it 17-10-2014 http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350897.html

Magister S., „Francesco i Antonio, para w doskonałym towarzystwie” www.chiesa.espressonline.it 12.4.2016   http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351273.html

Magister S. "" Humanae vitae "do widzenia. Franciszek uwalnia pigułkę", Settimo Cielo 30.1.2018" http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/01/30/humanae-vitae-addio-francesco-liberalizza-la-pillola/

Magister S., „Bergoglio nie odmawia związkom gejowskim” in  www.chiesa.espressonline.it 15.1.2016  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351209.html

Magister S., „Kościół na krawędzi schizmy w Chinach. Alarm kardynała Zen.” Settimo Cielo, Sandro Magister, 06-12-2019  http://magister.blogautore.esppresso.repubblica.it/2019/12/06/chiesa-sull„Bron-of-schizmy-w-chinach-kardynał-zen-alarm /

Magister S., "Pamiętnik Watykański / Sześć głosów więcej na" gejowskie "związki" in  www.chiesa.espressonline.it 10.6.2013  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350534.html

Magister S. „Papież milczy, ale mówią jego przyjaciele kardynałowie. I oskarżają ”, chiesa.espressoonline.it 23.11.2016 http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351419.html

Magister S. „Papież milczy, ale jego nowy przyjaciel kardynał mówi i oskarża. Nie ma pokoju na "Amoris laetitia" Settimo Cielo, 18.11.2016, http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/11/18/il-papa-tace-ma-il-neocardinale-suo-amico-parla-e-accusa-non-ce-pace-su-amoris-laetitia/

Magister S., „Kasper zmienia paradygmat, Bergoglio bije brawo” chiesa.espressoonline.it 1 marca 2014  http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350729.html

Magister S., „Przypomnienie o szczycie nadużyć. Dla Franciszka grzechy „poniżej pasa” są „najlżejszym” siódmym niebem 21.1.2019 http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/01/21/promemoria-per-il-summit-abusi-per-francesco-i-peccati-„Pod pasem” -są- „najlżejszy” /

Magister S., „Teolog pisze do papieża: W Kościele panuje chaos, a ona jest jego przyczyną”, Settimo Cielo 1-11-2017 http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/11/01/un-teologo-scrive-al-papa-ce-caos-nella-chiesa-e-lei-ne-e-una-causa/

Magister S., „Amoris laetitia” ma autora cieni. Nazywa się Víctor Manuel Fernández ” http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351303.html

Magister S., „Przypomnienie o szczycie nadużyć. Dla Franciszka grzechy „poniżej pasa” to „najlżejsze” „Settimo Cielo 21.1.2019, http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/01/21/promemoria-per-il-summit-abusi-per-francesco-i-peccati-„Pod pasem” -są- „najlżejszy” / 

Maimonides M., „Przewodnik zakłopotanych” (wydanie włoskie) UTET, 2013. Wydanie Kindle.

Manzo A., „Wywiad z kardynałem Kasperem: « Chcą wojny na synodzie, papież jest celem »” Il Mattino 18.9.2014 https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/cardinale_kasper_intervista_mattino-595778.html

Marazziti M., „Kara śmierci”, Księga Roku 2008 (2008), Treccani

http://www.treccani.it/enciclopedia/pena-di-morte_%28Il-Libro-dell%27Anno%29/

Marchesi A., „Kara śmierci”, Encyklopedia Włoska – Załącznik IX (2015), Treccani

http://www.treccani.it/enciclopedia/pena-di-morte_%28Enciclopedia-Italiana%29/

Marchesini, R., „Arystoteles, św.

Martin, LR, „Starotestamentowe podstawy chrześcijańskiej gościnności”, Verbum et Ecclesia 35 (1), 2014 Art. 752,   http://dx.doi.org/10.4102/ve.v35i1.752

Martinez Gordo J., „Jeśli homoseksualizm jest wrodzony” http://www.settimananews.it/teologia/omosessualita-connaturale/ Tydzień nowości 26.10.2020

Mastronardi V., Desimoni LM, Ventura N., „Poczytalność, sumienie moralne i psychopatologia. Międzynarodowe profile porównawcze”, Journal of Psychiatry 2012; 47 (4 Suppl. 1): 17S-25S https://www.rivistadipsichiatria.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=1140&id=12566

Matt M., „Koronawirus i ręka Boga – wywiad z arcybiskupem Carlo Marią Viganò” Corrispondenza Romana 30.3.2020 https://www.corrispondenzaromana.it/il-coronavirus-e-la-mano-di-dio-intervista-allarcivescovo-carlo-maria-vigano/

Matthews VH, „Hospitality and Hostility in Judges 4” Biuletyn Teologii Biblijnej: Journal of Bible and Culture, 1 lutego 1991 r. https://doi.org/10.1177/014610799102100103

Matzuzzi M., „Błogosławieństwo par homoseksualnych? Biskupi amerykańscy przeciwko kościołowi niemieckiemu.” Arkusz 13 lutego 2018 https://www.ilfoglio.it/chiesa/2018/02/13/news/benedizione-delle-coppie-gay-biskupi-nas-przeciwko-niemieckiemu-kościołowi-178491 /

Matzuzzi M., „Gospodarz dla konkubentów? Kościół otworzył małe drzwi ”Il Foglio 9.11.2014 https://www.ilfoglio.it/articoli/2014/11/09/news/lostia-ai-conviventi-la-chiesa-ha-aperto-una-drzwi-78251 /

Matzuzzi M., „Punkt zwrotny Galantino dla ISE: archiwizacja epoki Ruiniego”. Formiche.net 12.5.2014 https://gazzettadelsud.it/articoli/archivio/2014/05/12/mons-galantino-basta-tabusu-gay-e-preti-sposati-5732519e-832b-4bd1-b98d-461bc5ed194e/

Matzuzzi M. „Synod partyjny. Wywiad z pisarką Dorotheą Schmidt, członkinią zgromadzenia.” 10.3.2022 www.ilfoglio.it  https://www.ilfoglio.it/chiesa/2022/03/10/news/un-sinodo-di-partito-3794824/

McCusker M., „Kluczowe błędy i niejasności doktrynalne Amoris laetitia” Głos rodziny 7.5.2016  http://voiceofthefamily.com/key-doctrinal-errors-and-ambiguities-of-amoris-laetitia/

Meiattini G., OSB „Amoris laetitia. Sakramenty zredukowane do moralności”, red. La Fontana di Siloe, 2018

Melina L., „Livio Melina:” Wyzwania „Amoris Laetitia” dla teologa moralności”, w: Settimo Cielo, Blog Sandro Magister http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/06/28/livio-melina-le-sfide-di-amoris-laetitia-per-un-teologo-della-morale/

Merkelbach BH, "Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi" Brugis - Belgica, 1959-1962

Merzagora Betsos I., "Poczytalność", http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_4.pdf

Messa C., „Aspołeczne zaburzenie osobowości. Hipotezy psycho-ewolucyjne”, w Psychology & Justice, Rok XIX, nr 2, lipiec grudzień 2018 s. 6 https://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/anno%20XIX,%20n_2/4_ARTICOLO_Messa_Carmela.pdf

Messainlatino.it, "Amoris laetitia: biskupi Alberty z chóru", Messainlatino.it, 15-9-2010 http://blog.messainlatino.it/2016/09/amoris-laetitia-i-vescovi-dell-out.html

Michel O, „μισέω” w Wielkim Leksykonie Nowego Testamentu t. VII wyd. Paideia 1971 kolumny 321ss,

Moia L., „Kościół i homoseksualizm” (wydanie włoskie) San Paolo Edizioni 2020. Wydanie Kindle

Moia L., „Arcybiskup Paglia. "Każdy oddech, życie w ochronie, zawsze obok najsłabszych" " https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ogni-respiro-vita-da-proteggere

Moia L., „Walka z nadużyciami w Kościele. Homoseksualizm i pedofilia. Pomysły do ​​zrozumienia ”. Avvenire, 19 lutego 2019 r. https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/abusi-e-omosessualita

Moia L., „Bez rachuby w Papieskim Instytucie Jana Pawła II” w Avvenire, piątek 2 sierpnia 2019 r. https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/amoris-laetitia-scelta-matura

Moia L., „Nowy Instytut Jana Pawła II, tu są katedry i nauczyciele”, Avvenire 11 września 2019  https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/nomine-istituto-giovanni-paolo-ii

Moia L., „Homoseksualizm, co dobrego w związku?”, Avvenire 19 https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/abusi-nella-chiesa-4

Moia L., „Ojcze Bovati. «Rozwód, nie ma zamieszania z nami, biblistkami» ”Avvenire 19 grudnia 2019 https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/divorzio-vietato-scherzare

Moia L., „Napisane przez kardynała Coccopalmerio. „Amoris Laetitia, szanowana doktryna”, Avvenire, 14,  https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/amoris-laetitia-dottrina-rispettata-coccopalmerio

Montagna D., „Cdl. Brandmüller: Stawką na synodzie Amazona jest wszystko ”, LifesiteNews https://www.lifesitenews.com/blogs/cdl-brandmueller-everything-is-at-stake-at-the-amazon-synod

Montagna D., „EXCLUSIVE: Viganò ujawnia, co naprawdę wydarzyło się, gdy papież Franciszek spotkał się prywatnie z Kim Davis” LifeSiteNews 31-8-2018  https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-vigano-reveals-what-really-happened-when-pope-francis-met-prywatny  ;

Murray G., „Koń trojański w Papieskiej Komisji Biblijnej” The Catholic Thing, 26.12.2019 https://www.thecatholicthing.org/2019/12/26/a-trojan-horse-in-the-pontifical-biblical-commission /

New Ways Ministry, „Nowy wyznaczony do Watykańskiego Biura Sprawiedliwości i Pokoju ma nastawienie na gejów” New Ways Ministry, 19.5.2015 https://www.newwaysministry.org/2015/05/19/new-appointee-to-vatican-justice-and-peace-office-ma-pro-wesoły-rekord /

New Ways Ministry, „Debata na temat równości małżeńskiej w Wielkiej Brytanii nagrzewa się” New Ways Ministry 11.3.2012  https://www.newwaysministry.org/2012/03/11/the-u-k-s-małżeńska debata o równościw górę /

Neuwirth D. „Bischof Elbs:„ Terrorismus ist Gotteslästerung „” DiePresse 23.12.2016  https://www.diepresse.com/5138648/bischof-elbs-bdquoterrorismus-ist-gotteslasterungldquo

Nichols A., „Wykład do Drużyny św Albana i św Sergiusza” https://www.corrispondenzaromana.it/international-news/leading-theologian-change-canon-law-to-correct-papal-errors/ ;

Neusner J., "Ukrzyżowanie w kontekście rabinicznym: prawniczy czy teologiczny?" w Shofar, An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies t. 23, nr 3 • 2005

Norko MA, „Kara śmierci w nauczaniu katolickim i medycynie: skrzyżowania i miejsca dialogu” Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online grudzień 2008, 36 (4) 470-481 http://jaapl.org/content/36/4/470

Oliva A., „Największa przyjaźń. Teologiczny wkład w pytania dotyczące osób rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach małżeńskich oraz par homoseksualnych”, Przedmowa A. Cortesi, Florencja, Edizioni Nerbini, 2015

Oliva A., „Amours” (Teologia) (wydanie francuskie). Editions du Cerf. Wydanie Kindle 2015

Oliva „O przyjęcie par homoseksualnych na łonie Kościoła” w indeksie Synodu. Blog „Il Regno” o Synodach Biskupów 3.10.2015 http://www.lindicedelsinodo.it/2015/10/per-laccoglienza-di-coppie-omosessuali.html

Ott L., „Kompendium teologii dogmatycznej” Casale, 1969

Paciolla S. „Błogosławieństwa par homoseksualnych: Watykan” dyskryminuje osoby homoseksualne i ich plany życiowe „Il blog di Sabino Paciolla 24.3.2021
https://www.sabinopaciolla.com/benedizioni-coppie-omosessuali-il-vaticano-discrimina-le-persone-omosessuali-e-i-loro-progetti-di-vita/

Paciolla S. „Wśród sporów Instytutu JPII spotyka się Papież emeryt Benedykt XVI z Meliną” Sabino Paciolla  https://www.sabinopaciolla.com/nel-mezzo-delle-spory-instytutu-gpii-papiez-emeryt-benedykt-xvi-spotyka-melina /

Paciolla S., „Ojciec James Martin:„ Papież Franciszek ma przyjaciół LGBT. I mianował wielu kardynałów, arcybiskupów i biskupów, którzy wspierają świat LGBT „Il Blog di Sabino Paciolla 3.7.2019 https://www.sabinopaciolla.com/padre-james-martin-papież-francis-ma-lgbt-przyjaciół-i-mianował-wielu-kardynałów-arcybiskupów-i-biskupów-które-wspierają-świat-lgbt /

Paciolla S., Brandmüller: Kościół amazoński jest teologicznie nie do pomyślenia. Kościół jest jeden, święty, katolicki, apostolski (a więc rzymski)”, Sabino Paciolla, 18 https://www.sabinopaciolla.com/brandmuller-una-chiesa-amazzonica-e-teologicamente-impensabile-la-chiesa-e-una-santa-cattolica-apostolica-e-quindi-romana/

Paciolla S., „Kart. Cupich: „Nie jest naszym adresem odmawianie Komunii Świętej parom małżeńskim związanym małżeństwami osób tej samej płci” Il Blog di Sabino Paciolla 10.10.2018,  https://www.sabinopaciolla.com/card-cupich-non-e-nostro-indirizzo-negare-la-santa-comunione-agli-sposati-legati-da-matrimonio-omosessuale/

Paciolla S., „Kart. Müller: wykorzystywanie seksualne duchownych oznacza niewłaściwe zachowanie seksualne, a nie tylko klerykalizm ”, Il blog di Sabino Paciolla 24.1.2019   https://www.sabinopaciolla.com/card-muller-labuso-sessuale-del-clero-implica-una-cattiva-condotta-sessuale-non-solo-il-clericalismo/

Paciolla S., „Kart. Zen: „Jestem jednym z dwóch żyjących chińskich kardynałów i nie mogę mieć wizji porozumienia chińsko-watykańskiego”, Blog Sabino Paciolli, 5-12-2019  https://www.sabinopaciolla.com/card-zen-sono-uno-dei-due-cardinali-cinesi-viventi-e-non-posso-avere-una-visione-dellaccordo-cina-vaticano/

Paciolla S., „Moia, dziennikarz Avvenire, w swojej nowej książce proponuje zmiany w katolickiej doktrynie homoseksualizmu”. Blog Sabino Paciolli 13.6.2020

https://www.sabinopaciolla.com/moia-giornalista-di-avvenire-nel-suo-nuovo-libro-suggerisce-cambiamenti-alla-dottrina-cattolica-sullomosessualita/

Paciolla S., „Prezydent niemieckich biskupów: nie ma alternatywy dla zmian zainicjowanych przez synod w Niemczech (kapłanki, błogosławieństwo par homoseksualnych, interkomunia)” Blog Sabino Paciolla 1.6.2020 https://www.sabinopaciolla.com/presidente-vescovi-tedeschi-non-ec-alternatywa-dla-zmian-zainicjowanych-przez-synod-w-niemczech-kapłanki-błogosławieństwo-gejów-interkomunia/

Paciolla „Ksiądz czyta wywiad Don Chiodi w Moia. Zdumiony, komentuje.” Blog Sabino Paciolli 30.7.2019  https://www.sabinopaciolla.com/un-sacerdote-legge-lintervista-di-don-chiodi-a-moia-sbigottito-commenta/

Paciolla S., „Papież Franciszek” docenia „ścieżkę synodalną”, mówi niemiecki biskup po prywatnej audiencji” Il blog di Sabino Paciolla 28.6.2020 https://www.sabinopaciolla.com/papa-francesco-apprezza-il-cammino-sinodale-dice-il-vescovo-tedesco-dopo-ludienza-privata/

Paciolla S., „Niemiecki biskup porzuca „Forum Synodalne”: mówimy tu o „wielofunkcyjnej” seksualności, a nie o nauczaniu Kościoła”. Blog Sabino Paciolli 31.5.2020 https://www.sabinopaciolla.com/un-vescovo-tedesco-abbandona-il-forum-sinodale-qui-si-parla-di-sessualita-polivalente-non-dellinsegnamento-della-chiesa/

Pakaluk M. „Etyk mówi, że rola ghostwritera w „Amoris” jest niepokojąca” Crux 16.1.2017  https://cruxnow.com/commentary/2017/01/ethicist-says-ghostwriters-role-amoris-troubling/

Palazzini P. (red.), „Dictionarium Morale et Canonicum” Romae: Officium Libri Catholici, 1962-1968 4 tomy

Paolemili M., „Co robi psychiatra sądowy” Mens Sana 15.3.2012  http://mens-sana.biz/psicologia-giuridica/2384/psichiatria-forense/

Patapios, „Św. Teodor Studyta i problem paulicjan ”Grecko-prawosławny Przegląd Teologiczny t. 43, przyp. 1-4, Brookline Massachussets 1998, s. 143-154 http://www.apostoliki-diakonia.gr/en_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=patr&main=EH_texts&file=11.htm

Penna, A., „Miłość w Biblii”, Paideia, Brescia 1972

Penna, R. „Boundless love” (wydanie włoskie). Edycje San Paolo. Edycja Kindle 2019

Pentin E., „Arcybiskup Fernández broni „Amoris Laetitia” przed swoimi krytykami”, Krajowy Rejestr Katolicki, 21.8.2017,  http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/archbishop-fernandez-broni-amoris-laetitia-przed-swoimi-krytykami  ,

Pentin E. „Kardynał Brandmüller: „Żądania niemieckiej podróży synodalnej są wyraźnie sprzeczne z wiarą katolicką”

www.aldomariavalli.it 14.3.2022

https://www.aldomariavalli.it/2022/03/14/cardinale-brandmuller-le-richieste-del-cammino-sinodale-tedesco-contraddicono-chiaramente-la-fede-cattolica/

Pentin E., „Profesor John Rist: Dlaczego podpisałem list otwarty na herezję papieską” Krajowy Rejestr Katolicki 15.5.2019  http://m.ncregister.com/daily-news/professor-john-rist-why-i-signed-the-papal-heresy-open-letter

Pentin E., „Spinanie Synodu Watykańskiego? Dochodzenie w sprawie domniemanej manipulacji na Nadzwyczajnym Synodzie o Rodzinie”, Ignatius Press San Francisco 2015

Peterson BN, „Czym był grzech Sodomy: Homoseksualizm, niegościnność czy coś innego?: Czytanie Genesis 19 jako Tory”. Publikacje zasobów, odcisk wydawnictwa Wipf i Stock. Wersja Kindle

Piana G., „Homoseksualizm” Cittadella Editrice 2010

Piana G., „Etyka papieża Franciszka”. w „Rocca” z 15 marca 2014 r.  https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2014/03/Letica-di-papa-Francesco-g.-piana-Rocca-15.3.pdf

Piana G., „Etyka papieża Franciszka” https://www.viandanti.org/website/letica-di-papa-francesco/

Pierantoni C. „Kryzys ariański i obecne kontrowersje wokół Amoris laetitia: paralela” AEMAET Wissenschaftliche Zeitschrift für Philosophie und Theologie, Bd. 5, Nr. 2 (2016) 250-278:

https://d-nb.info/1118628004/34

Pieri „Homoseksualizm nie jest wrodzony”. Tydzień nowości 5 listopada 2020 http://www.settimananews.it/teologia/omosessualita-non-connaturale/

Piqué E., "El sínodo sobre la familia:" Los divorciados vueltos a casar parecen excomulgados "", La Nacion, 7 grudnia 2014    https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-sinodo-sobre-la-familia-los-divorciados-vueltos-a-casar-parecen-excomulgados-nid1750245

Pongratz-Lippitt C., „Kardynał Marks: Papież Franciszek otworzył drzwi kościoła”, National Catholic Reporter 28    https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/cardinal-marx-pope-francis-has-pushed-open-doors-church

Porfiri A., „Kanon św. Wincentego, bank przeciwko herezji” La Nuova Bussola Quotidiana  http://www.lanuovabq.it/it/il-canone-di-san-vincenzo-argine-contro-leresia

Prat F., „Charite” w Dictionnaire de Spiritualité, Beauchesne 1932-1995, Tom 2

Preisker H. „ἐπιείκεια” w „Wielkim Leksykonie Nowego Testamentu” Paideia, Brescia 1967 v. III H. Preisker „ἐπιείκεια” w „Wielkim Leksykonie Nowego Testamentu” Paideia, Brescia 1967 v. III

Projekt Gionata, „Teolog Maurizio Chiodi:„ Homoseksualiści. Opieka duszpasterska poza retoryką otwarć”, Progetto Gionata  https://www.gionata.org/il-teologo-maurizio-chiodi-omosessuali-una-pastorale-oltre-la-retorica-delle-aperture/

Projekt Gionata „Norbert Reck. Gejowski teolog katolicki” https://www.gionata.org/norbert-reck-un-teologo-cattolico-e-gay/

Prummer D., „Manual Theologiae Moralis”, Herder 1961, 3 tomy.

Pullella P., „Ekskluzywny: Papież krytykuje politykę administracyjną Trumpa dotyczącą separacji rodzin migrantów” Reuters 20.6.2018  https://www.reuters.com/article/us-pope-interview/exclusive-pope-criticizes-trump-administration-polityka-wskazaniu-id-separacji-rodzin-migrantowUSKBN1JG0YC

Pullella P., „Watykan stara się wyjaśnić komentarze papieża dotyczące praw związkowych”. Reuters.com 2.11.2020 https://uk.reuters.com/article/uk-pope-film-homosexuals/vatican-moves-to-clarify-popes-comments-on-civil-union-laws-idUKKBN27I1I9

Quasten J., „Patrologia” wyd. Marietti, 2009, Przedruk, 5 tomów.

Radio InBlu, „Synod, ks. Forte: „Watykan II oddychał atmosferą. Komunia dla rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach ale z rozeznaniem”, Radio InBlu, 26 października 2015  https://www.radioinblu.it/2015/10/27/sinodo-mons-forte-respirato-clima-vaticano-ii-si-comunione-a-rozwiedziony-ponownie-zamężny-ale-z-rozeznaniem /

Radio Radykalne, Wywiad z Emmą Bonino po tym, jak papież Bergoglio umieścił ją wśród największych postaci politycznych w Europie i we Włoszech http://www.radioradicale.it/scheda/466164/intervista-ad-emma-bonino-dopo-che-papa-bergoglio-lha-inserita-tra-le-piu-grandi

Radio Spada „Włoskie tłumaczenie byka Leona X„ Exsurge Domine ”przeciwko Lutrowi” Radio Spada 15.6. 2019 https://www.radiospada.org/2019/06/traduzione-della-bolla-exsurge-domine-di-leone-x-contro-lutero/

Rame S., „Jeśli aktywista gejowski czyta na Mszy z papieżem Franciszkiem” śr., 30  http://www.ilgiornale.it/news/mondo/se-attivista-gay-legge-messa-papa-francesco-1177329.html

Rame S., „Papież chwali Napolitano i Bonino: „Są dziś wielkimi Włochami”, il Giornale 08 http://www.ilgiornale.it/news/politica/papa-loda-napolitano-e-bonino-sono-i-grandi-dellitalia-today-1221517.html

Reck N., „Niebezpieczne pragnienia. Katolickie dyskursy o homoseksualizmie ”w Konsylium 1/2008

Respinti M., „Te manewry, aby manipulować pracą Synodu” La Nuova Bussola Quotidiana, 9  http://www.lanuovabq.it/it/quelle-manovre-per-manipolarei-lavori-del-sinodo

Ricciotti G., „Historia Izraela”, SEI, 1964, 2 tomy.

Ricciotti G., „Litery św. Paolo przetłumaczył i skomentował „wyd. Coletti, Rzym, 1949

Ricciotti G. „Życie Chrystusa”, wyd. Mondadori 2011

Righetti M., „Historia liturgiczna”, 4 tomy. Jeszcze 1998

Roberti F., „Diccionario de Teologia Moral” Barcelona 1959

Rodríguez Luño, A. „Zniesławienie, eposy, rozwodnicy”. EDUSC 2014

Rodríguez Luño, A. " cnota epikei. Teoria, historia i zastosowanie (I). Od klasycznej Grecji do F. Suareza * ”Acta Philosophica tom. 6 (1997), kier. 2 os. 197-236

Rodríguez Luño, A. „Cnota epikei. Teoria, historia i zastosowanie (II). Od cursus teologicus Salmanticenses do dnia dzisiejszego.” Acta Philosophica tom. 7 (1998), ks. 1-os. 65-88

Rodríguez Luño, A. „Wybrani w Chrystusie, aby być świętymi. III. Specjalny morał ”. EDUSC 2008

Rodríguez Luño, A. „Amoris laetitia: Wytyczne doktrynalne dla duszpasterskiego rozeznania”. miko.plhttps://discere.pusc.it/pluginfile.php/87439/mod_resource/content/0/7.%20ARL%20Amoris%20Laetitia.pdf

Royo Marin A., „Teologia chrześcijańskiej doskonałości” Pauline Editions 1987

Romano F., „Co odpowiedzieć sedewakantystom?” http://www.toscanaoggi.it/Rubriche/Risponde-il-teologo/Cosa-rispondere-ai-sedevacantisti

Rorate Coeli „Wielcy Myśliciele Zakonu Braci Kaznodziejów” Rorate Coeli 3.6.2012 https://rorate-caeli.blogspot.com/2012/03/great-thinkers-of-order-of-friars.html

Rossetto A., „Diecezja austriacka potwierdza, że ​​ksiądz katolicki odprawił liturgię w intencji związku obywatelskiego dwóch kobiet” Blog Sabino Paciolli 14.11.2019  https://www.sabinopaciolla.com/diocesi-austriaca-conferma-che-un-sacerdote-cattolico-ha-celebrato-una-liturgia-per-lunione-civile-tra-due-donne/

Rossetto A., „Kart. Burke: „Wiem, że muszę odpowiadać przed naszym Panem i chciałbym mu powiedzieć, że nawet jeśli popełniłem błędy, próbowałem go bronić, służyć mu”. Sabinopaciolla.com https://www.sabinopaciolla.com/card-burke-so-che-devo-rendere-Liczę-do-naszego-pana-i-chcialbym-moze-mu-mu-powiedzieć-że-nawet-jeśli-popełniłem-błędy-próbowałem go bronić, by mu służyć /

Rossetto A., „portugalski kardynał pozwala rozwiedzionym i „ponownie zamążpójściem” katolikom przystąpić do komunii”. Sabino Paciolla 7.2.2020  https://www.sabinopaciolla.com/cardinale-portoghese-consente-a-cattolici-divorziati-e-risposati-di-ricevere-la-comunione/

Rossetto A., „Diecezja austriacka potwierdza, że ​​ksiądz katolicki odprawił liturgię w intencji związku obywatelskiego dwóch kobiet” Blog Sabino Paciolli 14.11.2019  https://www.sabinopaciolla.com/diocesi-austriaca-conferma-che-un-sacerdote-cattolico-ha-celebrowana-liturgia-dla-zjednoczenia-obywatelskiego-między-dwiema-kobietami /

Rossetto A., „Msze za dumę LGBT” „podbijają kilka diecezji katolickich w Anglii” Il Blog di Sabino Paciolla 6.11.2019 https://www.sabinopaciolla.com/le-messe-per-lgbt-pride-podbija-kilka-katolickich-diecezji-w-Anglii /

Rossetto A., „Arcybiskup Australii milczy na temat propozycji„ obrzędu błogosławieństwa” dla par homoseksualnych oraz osób rozwiedzionych i żyjących w powtórnych związkach małżeńskich”. Sabino Paciolla.com 19.10.2019 https://www.sabinopaciolla.com/arcivescovo-australiano-tace-su-proposta-di-rito-di-benedizione-per-le-coppie-omosessuali-e-per-quelle-di-divorziati-risposati/

Rotondo T., „Odpowiedz prof. Buttiglione w sprawie „Correctio Filialis” ”Apologetica Cattolica.net 7.11.2017 http://apologetica-cattolica.net/component/k2/item/471-risposta-al-prof-buttiglione-riguardo-alla-correctio-filialis

Rotondo T., „Poważny błąd popełniony przez kard. Schonborn w prezentacji Amoris Laetitia ”Apologetica Cattolica.net 31.10.2017 http://apologetica-Cattolica.net/component/k2/item/469-un-grave- BŁĄD-del-card-schonborn-inella-presiliazione-della-amoris-laetitia

Rotondo T., „W przeciwieństwie do jakiej karty. Schönborn, rozwiedziony i ponownie zamężny, nie może żyć w małżeństwie.” Apologetica Cattolica.net 1.2.2018 http://apologetica-Cattolica.net/teologia/teologia-morale/item/490-contrari-a-cio-che-dice-il-card-schnborn-i-divorziati-risposati-non-can-vivere-una-vita-matrimonial

Rotondo T., „Obalanie niektórych twierdzeń kard. Vallini i kard. Muller w sprawie rozwiedzionych i ponownie zamężnych ”. Apologetica Cattolica.net 17.2.2018 http://apologetica-Cattolica.net/teologia/teologia-morale/item/492-confutation-di-alcune-affermazioni-del-card-vallini-and-del-card-muller-riguardo-ai-divorziati-risposati

Royal R., „Synodowy dzień 9 – Bishops to World: 'Nieważne'” https://www.thecatholicthing.org/2014/10/15/synod-day-9-bishops-to-world-never-mind/

Rubin S., „Unión civil de personas del mismo sexo: la opción que el Papa Francisco impulsó desde sus tiempos de cardenal” El clarin 21.10.2020  https://www.clarin.com/sociedad/union-cywil-persona-mismo-sexo-opcion-papa-francisco-impulso-tiempos-kardenal_0_P65u-4lBh.html

Rusconi G., „Amoris Laetitia. Wywiad z kardynałem Baldisseri ”, Rosso Porpora 14 kwietnia 2016  https://www.rossoporpora.org/rubriche/interviste-a-cardinali/583-amoris-laetitia-intervista-al-card-lorenzo-baldisseri.html

Rutler GW, „Nowe komentarze papieża Franciszka dotyczące kary śmierci są niespójne i niebezpieczne” Catholic World Report 18.12.2018  https://www.catholicworldreport.com/2018/12/18/pope-francis-new-comments-on-the-death-penalty-are-incoherent-and-dangerous/

Sprzedaż M. „Nowy Testament skomentował ks. Sprzedaż Marco ”Wyd. LICET i Marietti, Turyn, 1911-14, ks. I-II

Sartini S., „Gospodarz dla rozwiedzionych, jeśli skruszeni, a geje nie są rodziną” Il Giornale 26.10.2015 http://www.ilgiornale.it/news/politica/ostia-ai-divorziati-se-pentiti-e-i-gay-non-sono-famiglia-1186816.html

Sbardella A., hasło „Hysteria” w Słowniku Medycyny, Treccani (2010) http://www.treccani.it/enciclopedia/isteria_res-582c7b59-9902-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_% 28Słownik-medycyny% 29 /

Scandroglio T., „Ofensywa kociego geja między Avvenire a instytutem Paglia”. Nowy codzienny kompas 30.7.2019 https://lanuovabq.it/it/offensiva-catto-gay-tra-avvenire-e-listituto-di-paglia?fbclid=IwAR3BM5ZU6t6wWCpfQRUIivrfIm4eeTMDP-ncx_4HrK9Oa66SVoWDnKmUy88

Scaramuzzi I., „Niemcy: diecezja Fryburga” doświadcza „otwartości na rozwodników”. Jezus, ur. 11 listopada 2013 r. http://www.stpauls.it/jesus/1311je/mondo_fede.htm

Schreiner TR, „1,2 Peter and Jude”, Nowy amerykański komentarz tom. 37, Broadman and Holman Publishers, 2003 r

Scrosati L., „Tłumienie spalonego, małżeństwo nie jest moralnością”, La Bussola Quotidiana, 11.3.2018 http://www.lanuovabq.it/it/attenuanti-in-fuori-gioco-il-matrimonio-non-e-una-morale

Seifert J., „Amoris laetitia: radość, smutek i nadzieje”, AEMAET 2/2016; Korespondencja rzymska  https://www.corrispondenzaromana.it/le-lacrime-di-gesu-sulla-amoris-laetitia/

Seifert J., „Czy czysta logika grozi zniszczeniem całej doktryny moralnej Kościoła?”, AEMAET 5 sierpnia 2017;  https://www.corrispondenzaromana.it/wp-content/uploads/2017/08/Testo-Seifert-italiano.pdf?it

Simonetti M., „Liberio” w Encyklopedii Papieży, Instytut Encyklopedii Włoskiej założony przez Giovanniego Treccaniego 2000 http://www.treccani.it/enciclopedia/liberio_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/ ;

SIR, „Amoris Laetitia: Don Costa (Lev), książka po karcie. Coccopalmerio „nie jest odpowiedzią Watykanu na wątpliwości”, 14 lutego 2017  https://agensir.it/quotidiano/2017/2/14/amoris-laetitia-don-costa-lev-karta-książki-cocopalmerio-to-nie-Watykan-odpowiedź-na-wątpliwości /

Skodol A., „Zaburzenie osobowości histrionicznej” Podręczniki MDS,https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/disturbi-della-personalit%C3%A0/disturbo-istrionico-della-personalit%C3%A0

Skojec S., „Kontrowersje powstają w związku z wczesnym raportowaniem o watykańskim dokumencie badającym homoseksualizm” OnePeterFive, 19.12.2019 https://onepeterfive.com/controversy-arises-over-early-reporting-on-vatican-document-examining-homosexuality/

Smeaton P., „Msze LGBT 'Pride' przejmujące wiele katolickich diecezji w Anglii” Lifesite News 4.11.2019  https://www.lifesitenews.com/news/lgbt-pride-masses-taking-over-multiple-catholic-dioceses-in-england

Smits J., „Portugalski kardynał pozwala katolikom rozwiedzionym i żyjącym w nowych związkach na przyjmowanie komunii” Wiadomości z Lifesite 5.2.2020  https://www.lifesitenews.com/news/portuguese-cardinal-allows-divorced-and-remarried-catholics-to-receive-communion

Sol T., „Nisi deprehendatur a fide deveus: immunitet Pape de Gratien à Huguccio” w Ius Ecclesiae tom. XXXI przyp. 1 2019 s. 177-205 DOI: 10.19272/201908601010

Sol T., „Nisi deprehendatur a fide Devius: les décrétistes face à l'hypothèse d'un pape hérétique” w Boris Bernabé, Cyrille Dounot i Nicolas Warembourg, „La déposition du pape hérétique. Lieux théologiques, modèles canoniques, enjeux constitutionnels” (Paryż: Mare i Martin, 2019) s. 29-48

Solimeo LS, „Z powodu poważnych błędów należy odrzucić „Amoris laetitia” Tradycja, rodzina i majątek 4 maja 2016 r.   http://www.tfp.org/tfp-home/catholic-perspective/because-of-its-grave-errors-amoris-laetitia-powinien-być-odrzucony.html

Spadafora F., (kier.) „Słownik biblijny” Studium 1963 2 tom. (AM; MZ)

Spadaro A., „Wywiad z papieżem Franciszkiem”, Civiltà Cattolica, 19 https://www.laciviltacattolica.it/wp-content/uploads/2013/09/SPADARO-INTERVISTA-PAPA-PP.-449-477.pdf

Spadaro A., „Wywiad z papieżem Franciszkiem”, Civiltà Cattolica, 19 https://www.laciviltacattolica.it/wp-treść / przesłane / 2013/09 / SPADARO-WYWIAD-PAPIEŻEM-PP.-449-477.pdf

Spaemann R., „Kościół nie potrzebuje szczytu nadużyć. Musi zbadać własne diecezje.” Blog Sabino Paciolli 25.2.2019 https://www.sabinopaciolla.com/la-chiesa-non-ha-bisogno-di-un-summit-sugli-abusi-ha-bisogno-di-indagare-nelle-proprie-diocesi/

Sale Watykańskie, „Amoris Laetitia, przemawia kard. Kasper”. Sale Watykańskie, TGCOM 24, 2.4.2018 http://stanzevaticane.tgcom24.it/2018/04/02/amoris-laetitia-parla-il-cardinale-kasper/

Siostra Łucja od Niepokalanego Serca Maryi, „Wspomnienia Siostry Łucji”, Fatima 2010

Najwyższy Sąd Kasacyjny, SS.UU. kary, wyrok 08.03.2005 nr 9163, 10.2  http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/leggi/capacita.htm

Tamanti R., „Kara śmierci” Cittadella Editrice, Asyż, 2004

Tamminga C., MD, UT Podręcznik MSD Southwestern Medical Dallas „Schizofrenia” https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/schizofrenia-e-disturbi-spokrewniony / schizofrenia

Tamminga C., MD, UT Southwestern Medical Dallas „Wprowadzenie do schizofrenii i powiązanych zaburzeń” https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/schizofrenia-e-disturbi-correlati/introduzione-a-schizofrenia-e-disturbi-correlati

Tempi, „Co tak naprawdę jest zagrożone w konfrontacji o Instytut Jana Pawła II” Tempi, 2-8-2019 https://www.tempi.it/che-cosa-e-a-rischio-davvero-nello-scontro-sullistituto-Jan Paweł II /

Ter Haar F., „De occasionariis et recidivis” Marietti, Taurini-Romae 1927

TG2000 „Papież Franciszek a związki cywilne. Ojciec Spadaro: nie wpłynął na Doktrynę”. TG2000 22.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=07l5JvknsfM

Thompson PM, „Augustyna i kara śmierci” Augustian Studies 40 (2) s. 181-203

Tornielli A., „Manifest pięciu kardynałów i odpowiedź Kaspera”. Watykan Insider 18-9-2014 https://www.lastampa.it/2014/09/18/vaticaninsider/il-manifest-pięciu-kardynałów-i-odpowiedź-di-kasper-TVgfXHxC6ctfTr3RshtMnI / page.html

Tornielli A., „Amoris laetitia, L'Osservatore publikuje wytyczne maltańskie”. Watykan Insider z 14 https://www.lastampa.it/2017/01/14/vaticaninsider/amoris-laetitia-losservatore-pubblica-le-linee-guida-maltesi-jLki2r55pShr97d1iL80qL/pagina.html

Tornielli A., „Papież” zwalnia „Müllera kardynała kustosza wiary” La Stampa, 10 https://www.lastampa.it/cronaca/2017/07/10/news/il-papa-licenzia-muller-il-cardinale-custode-della-fede-1.34444720

Tornielli A., „Müller: „Książka Buttiglione rozwiała wątpliwości kardynałów”, na Vatican Insider 30   http://www.lastampa.it/2017/12/30/vaticaninsider/ita/inchieste-e-wywiady / mller-buttiglione-book-dispelled-the-dubia-of-the-cardinals-BGa9DT809pw5WyEgRdZC9I / pagina.html

Tornielli A., "Maradiaga do Müllera:" Powinieneś być bardziej elastyczny "" https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2014/01/21/news/maradiaga-a-muller-powinien-być-więcej-elastyczny-1.35937516

Tornielli A., „” Correctio? Metoda błędna: nie kłócą się, potępiająˮ La Stampa 3.10.2017

https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2017/10/03/news/la-span-class-corsivo-id-u57618634544ybk-correctio-span-metodo-scorretto-non-discutono-condannano-1.34395817  Tosatti M., „Austria. 350 kapłanów: „Będziemy nadal błogosławić pary homoseksualne” Stilum Curiae 17.3.2021 Austria. 350 kapłanów: „Będziemy nadal błogosławić pary homoseksualne”. : STILUM CURIAE (marcotosatti.com))

Tosatti M., „Rodzina, wesoły itp. Vademecum ”, La Stampa, I blog della Stampa, 20 maja 2015 https://www.lastampa.it/blogs/2015/05/20/news/famiglia-gay-ecc-un-vademecum-1.37276358/amp/ konsultacja 24.5.2021

Tosatti M., „Synod: wynik oczekiwany za rok”, La Stampa, I blog di La Stampa, 27 października 2015  https://www.lastampa.it/blogs/2015/10/27/news/sinodo-esito-previsto-da-un-anno-1.37276436/amp/ konsultacja 24.5.2021

Tosatti M., Magisterium dwuznaczności? La Stampa, Blogi La Stampy, 9 maja 2016 https://www.lastampa.it/blogs/2016/05/09/news/un-magistero-dell-ambiguita-1.37276546

Tosatti M., „«Ok na akty homoseksualne». W Belgii jest to Tęczowy Kościół ”La Nuova Bussola Quotidiana 7.5.2018  http://lanuovabq.it/it/ok-agli-atti-omosessuali-in-belgio-e-chiesa-arcobaleno  )

Tosatti M., „Aguer, wygnany biskup: Papieżowi się to nie podoba”. Codzienny kompas, 08-06-2018 http://www.lanuovabq.it/it/aguer-vescovo-esiliato-non-piace-al-papa

Tosatti M., „Błogosławieństwa gejów, wysokie napięcie między kardynałami”, La Nuova Bussola Quotidiana 16-2-2018 http://www.lanuovabq.it/it/benedizioni-gay-alta-tensione-tra-cardinali

Tosatti M., „Kto pociąga za sznurki szczytu, który nie dotyka homoseksualizmu”. Codzienny kompas Nova 24.2.2019 https://lanuovabq.it/it/chi-muove-i-fili-del-summit-che-non-tocca-lomosessualita

Tosatti M., „Zamieszanie w Kościele, apel także z Holandii”, La Nuova Bussola Quotidiana, 11-4-2018 http://www.lanuovabq.it/it/confusione-nella-chiesa-appello-anche-dallolanda

Tosatti M., „Kardynał Wiednia Schönborn pobłogosławił parę homoseksualną. Para ujawniła to ”, Stilum Curiae z 19 r. https://www.marcotosatti.com/2018/09/19/il-kardynał-wiedeń-schonborn-błogosławiony-para-homoseksualna-ujawniona-parę /

Tosatti M., „Papież, dubia i oszczerstwa. Zadzwoń do nich, jeśli chcesz nieścisłości. Lub nawet w inny sposób… ”, Stilum Curiae, 21 czerwca 2018 r.  https://www.marcotosatti.com/2018/06/21/il-papa-i-dubia-le-bugie-tu-chiamale-se-vuoi-imprecisioni-o-anche-in-altri-modi/

Tosatti M., „Czy antykoncepcja jest obowiązkiem? Niech Papież zainterweniuje ”, La Nuova Bussola Quotidiana, 11 https://www.lanuovabq.it/it/contraccezione-un-dovere-intervenga-il-papa

Tosatti M., „BERGOGLIO, PRZYPADEK TŁUSZCZU OJCA PEDOFILA ORAZ KŁOPOTĄCY I WKROCZĄCY FILM”. Stilum Curiae, 17 września 2018 r.  https://www.marcotosatti.com/2018/09/17/bergoglio-il-caso-del-pedofilo-padre-grassi-e-un-video-żenujące-i-kłopotliwe /

Tosatti M., „Confusionis laetitia, grupowe ceremonie udzielania komunii rozwiedzionym, którzy ponownie zawarli związek małżeński”, La Bussola Quotidiana 16-06-2017  http://www.lanuovabq.it/it/confusionis-laetitia-grupowe-ceremonie-udzielenia-komunii-rozwiedzionym-ponownie-zamężnym

Tosatti M.: „Biskupi polscy do biskupów niemieckich: Nawracajcie się! Wróć do Kościoła!” 24.2.2022  www.marcotosatti.com

https://www.marcotosatti.com/2022/02/24/i-vescovi-polacchi-ai-vescovi-tedeschi-convertitevi-tornate-alla-chiesa/

Tosatti M., „Polska, Amoris Laetitia. Jak i dlaczego Parolin naciskał na polskich biskupów, by ich złagodzić”. Stilum Curiae 30.6.2018 https://www.marcotosatti.com/2018/06/30/polonia-amoris-laetitia-come-e-perche-parolin-ha-premuto-sui-vescovi-polacchi-per-ammorbidirli/

Tosatti M., „Synod: jak sobie z tym radzę…”, La Stampa, Blog La Stampa, 21 września 2014  https://www.lastampa.it/blogs/2014/09/21/news/sinodo-come-lo-manovro-1.37276215 obecnie 24.5.2021 zniknął ze strony, ale można go znaleźć tutaj  https://anticattocomunismo.wordpress.com/2014/09/20/sinodo-come-lo-manovro/

Tosatti M., „Rozmawiający prałaci, swobodne rozmowy. Jeszcze kilka niedyskrecji na dwóch Synodach Rodziny”, Stilum Curiae, 9 lutego 2017  http://www.marcotosatti.com/2017/02/09 / prałaci-rozmowy-rozmowy-więcej-niedyskrecji-o-dwóch-synodach-rodziny /

Tosatti M., „ZAKONNICA Z ARGENTYNY MÓWI: PAPIEŻ PROPONUJE PREZERWATYWY I PRZEPONY”. Stilum Curiae, 4 kwietnia 2018 r. https://www.marcotosatti.com/2018/04/04/una-suora-dallargentina-dice-il-papa-propone-prezerwatywy i membrany /

Tosatti M., „Viganò: papież i lobby gejowskie w Watykanie, celowa dwuznaczność”. Stilum Curiae 23.10.2020 https://www.marcotosatti.com/2020/10/23/vigano-il-papa-e-la-lobby-gay-in-vaticano-ambiguita-voluta/

Trottmann C., „Giovanni XXII”, w Encyclopedia of the Popes, Institute of the Italian encyclopedia, Rzym, (2000), http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-xxii_(Enciclopedia-dei-Papi)/

Ureta JA, „„Zmiana paradygmatu” papieża Franciszka: Ciągłość czy zerwanie w misji Kościoła?: Pięcioletni budżet jego pontyfikatu (wydanie włoskie) wydanie Kindle 2018

Valli AM, „Czerwone czapki zasługi Bergogliano”. Aldo Maria Valli 1.9.2019 https://www.corrispondenzaromana.it/notizie-dalla-rete/berrette-rosse-al-merito-bergogliano/

Valli AM, „Dlaczego podpisaliśmy”, 28-9-2017 https://www.aldomariavalli.it/2017/09/28/ecco-perche-podpisaliśmy / )

van den Aardweg, GJM „Homoseksualizm: ku wyzwoleniu” Studia Katolickie nr. 394, rok XXXVII, grudzień 1993

Van Kol A., „Theologia Moralis”, Redakcja Herder, Barcelona, ​​1968, t. II

Wiadomości Watykańskie, Prezentacja adhortacji Amoris laetitia, Wiadomości Watykańskie, 8 https://www.youtube.com/watch?v=I9k79PKhP3I

Vegetti Finzi S., głos „Hysteria” w Universe del Corpo, Treccani, 2000  http://www.treccani.it/enciclopedia/isteria_%28Universo-del-Corpo%29/

Vesco JP: „Wszelka prawdziwa miłość jest nierozerwalna. Rozważania w obronie rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach”, Brescia 2015

Vinai E., „Kart. Kasper: «Komunia dla rozwiedzionych. Mam nadzieję, że większość jest za »”, Toscana Oggi, 19 https://www.toscanaoggi.it/Vita-Chiesa/Card.-Kasper-Comunione-ai-divorziati.-Spero-che-a-przysługa-jest-większość

Volpe B., Mons. Livi: Amoris Laetitia… to przebiegły „Cronicasdepapafrancisco” 17.5.2016  https://cronicasdepapafrancisco.com/2016/05/17/mons-livi-lamoris-laetitia-e-una-furbata/comment-page-1/

Washburn CD, „Nowi prawnicy naturalni, antykoncepcja, kara śmierci i nieomylność zwyczajnego magisterium” w Logos, 22.1 Zima 2019 https://www.academia.edu/38105385/The_New_Natural_Lawyers_Contraception_Capital_Punishment_and_the_Infallibility_of_the_Ordinary_Magisterium.pdf?email_work_card=title

Weinandy T., OFM Cap., „List do papieża Franciszka”, Krajowy Rejestr Katolicki

http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/full-text-of-father-weinandys-letter-to-pope-francis

Weinandy T., OFM Cap., „Czy papież Franciszek jest heretykiem?”, Pierwsza rzecz

https://www.firstthings.com/web-exclusives/2019/05/is-pope-francis-a-heretic

Wernz F., „Ius canonicum / auctore P. Francisco Xav. Wernz SJ ad codicis normam perfectum opera Petri Vidal SJ ", Romae, apud aedes Universitatis Gregorianae, 1943, editio tertia, tomus II

Westen J., „Ekskluzywna: kardynał Burke mówi, że„ manipulacje ”na Synodzie były napędzane agendą podważania nauk o małżeństwie” Wiadomości Lifesite, 24.3.2015 https://www.lifesitenews.com/news/in-exclusive-interview-cardinal-burke-says-manipulation-at-the-synod-was-ag

Williams B., „Baldisseri: Papież Franciszek zatwierdził kontrowersyjną relację średniookresową” One Peter Five 29.1.2015 https://onepeterfive.com/baldisseri-pope-francis-approved-controversial-midterm-relatio/

Wimmer AC „Pełny tekst: Wywiad z Robertem Spaemannem na temat Katolickiej Agencji Informacyjnej Amoris Laetitia” 29.4.2016  http://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-interview-with-robert-spaemann-na-amoris-laetitia-10088 /

Wolf von Glanvell V. „Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit”, Paderborn 1905, s. 177, l. I, CCCVI tekst dostępny online na stronie archive.org, https://archive.org/details/diekanonessammlu01deus/page/n5/mode/2up (dostęp 7.6.2021)

Woodden C., „Kardynał Kasper prosi o modlitwy na synod, mówiąc, że „toczy się bitwa” Catholic Herald, 23.3.2015  https://catholicherald.co.uk/cardinal-kasper-asks-for-prayers-for-synod-saying-a-battle-is-going-on/

Wooden C., „Książka bada, co Biblia mówi o byciu człowiekiem”, Katolickie San Francisco, 18 grudnia 2019 r. https://catholic-sf.org/news/book-explores-what-bible-says-about-being-human

Wouters L., „Theologiae Moralis Manual”, Carolus Beyaert, 1933

Zambrano A., „« Jak Bergoglio walczył o związki gejów, ale przegrał »” La Nuova Bussola Quotidiana 29.10.2020 https://lanuovabq.it/it/come-bergoglio-si-batte-per-le-unioni-gay-ma-perse

Zorell F., „Lexicon Graecum Novi Testamenti” Rzym 1990

Zorell F., „Lexicon Hebraicum Veteris Testamenti” Rzym 1989

Zucker DJ, Reiss M., „Podważanie seksualności: męskie kobiety; Womanly Men in Judges 4–5 ”, Biuletyn Teologii Biblijnej Tom 45 Numer 1 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0146107914564823

Powrót do rozdziałów